rezultat final examen promovare in gradul profesional superior celui detinut

Rezultatul  final  al concursului/examenului   organizat pentru promovarea în gradul profesional superior celui deținut pentru funcționarii din cadrul aparatului de specialitate al primarului – Primaria Orașului  Eforie

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. d) şi art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultatele probei scrise:

 

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Punctajul obtinut la proba scrisa Punctajul obtinut la proba interviu   Punctajul final Rezultatul final
1 1.     I-B A-C

32318/09.12.2021

60 78 138 ADMIS
2 2.     S E N

32251/09.12.2021

58.33 77 135,33 ADMIS
3 3.     P A O 32252/09.12.2021 60 80,33 140,33 ADMIS

 

      

 

Afisat azi, 27.12.2021, ora 9,30, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut