Rezultatul  final al concursului  organizat pentru ocuparea   a doua funcţii publice  de executie vacante de inspector , clasa I

din cadrul Serviciului Urbanism si Disciplina in Constructii al  Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

 

Nr crt Functia publica  pentru care s-a organizat concurs Numele şi prenumele candidatului inscris
Punctaj final  obtinut Rezultatul
1 Inspector, clasa I, grad profesional asistent Mamo Ioana 159 ADMIS
2 Inspector, clasa I, grad profesional principal nu s-au inscris candidati —-

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Skip to content