Rezultatul  contestatiei privind selecţia dosarelor de înscriere la

concursul  organizat pentru ocuparea unui post contractual  vacant de inspector de specialitate , gradul profesional II din cadrul  Compartimentului   Sustenabilitate proiect Centre Nationale de Turism  din cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 34 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind  regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia desolutionare a contestatiilor  comunica urmatoarele rezultate :

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului care a formulat contestatia Funcţia pe care s-a inscris la concurs Rezultatul contestatiei
1. Tanu Filofteia Inspector de specialitate grad II RESPINSA

 

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de modul de solutiionare a  a contestatiei se pot adresa  instantei de contencios administrativ , in conditiile legii.
  • Afişat astăzi, 22.09.2016, ora 13.30, la sediul  Primariei Oraşului Eforie
Skip to content