Reconversia terenurilor degradate pentru folosul cetăţenilor din oraşul Eforie

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Eforie, în calitate de beneficiar, anunţă semnarea în data de 01.02.2019 a contractului de finanțare pentru proiectul cu titlul ”Reconversia terenurilor degradate pentru folosul cetăţenilor din oraşul Eforie ”, cod MySMIS 118318.

Contractul de finanțare a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de Investiții 5.2 – „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării masurilor de reducere a zgomotului”.

Obiectivul general al proiectului vizează reconversia a cinci terenuri degradate de pe raza teritorială a Orașului Eforie în scopul reducerii poluării aerului, promovării măsurilor de reducere a zgomotului, a revitalizării zonelor urbane prin transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Obiectivul general al proiectului răspunde Obiectivului specific al priorității de investiție POR 5.2 – prin reconversia și refuncționalizarea a 5 terenuri neutilizate din mediul urban, aflate in proprietatea privată a UAT Orașul Eforie, cu o suprafată individuală de peste 1000 mp și transformarea lor în zone de agrement cu acces liber pentru comunitate în vederea revitalizării zonelor urbane aflate în stare de degradare si neutilizare și a creșterii suprafețelor verzi, concomitent cu îmbunătățirea aspectului estetic al orașului.

Obiectivul specific al proiectului prevede reconversia terenurilor degradate în suprafață de 32248 mp situate în Strada Republicii, Strada Pescarilor, Strada Traian – Str. 23 August, Strada Albatrosului și Strada Siretului.

Valoarea totală a proiectului este de 21.822.415,48 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 18.311.606,94 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național este de 2.800.598,69 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 65 de luni, respectiv de la 21.09.2016 până la 31.01.2022

Vedeti aici documentul oficial

Anunțul curent face parte din : Proiecte
Sari la conținut