REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD

CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT, AMPLASARE REZERVĂ INCENDIU, REFACERE ÎMPREJMUIRE/ POR 2014-2020 Axa 10/1.

Valoarea totală a proiectului este de 9,863,178.69 lei. Sunt prevazute lucrări de reabilitare, consolidare și modernizare a clădirii, precum și construirea unei săli de sport în curtea Școlii Gimnaziale Nr.1 din Eforie Nord.

Școala Gimnazială nr. 1 Eforie Nord asigură instruirea pentru două trepte de învăţământ, primar și gimnazial, inclusiv clasa pregătitoare. Activitatea se desfăşoară în 2 schimburi, în două corpuri de clădire, construite în anul 1963, respectiv 1965. Școala asigură – pe lângă cursurile obligatorii și opționale – şi activități extracurriculare, oferindu-li-se elevilor posibilitatea de a învăţa lucruri noi sau de a aprofunda unele materii preferate.

Proiectul va avea impact asupra grupului țintă prin îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie în cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Eforie Nord din punctul de vedere al spaţiilor în care se desfăşoară cursurile, al dotărilor şi echipamentelor utilizate în procesul educaţional, desfasurarea activității sportive în sala special amenajată, în curtea școlii și fără a fi necesară improvizarea în alte săli neadecvate în sezonul rece.

Obiectivul vizat de proiectul de finanțare este corpul C1 unde se desfășoară cea mai mare parte a procesului de învățământ. Proiectul constă în reabilitarea, modernizarea şi echiparea acestei clădiri în vederea respectării normelor în vigoare și asigurării de condiţii optime desfăşurării şi sprijinirii activităţii educaţionale.

Corpul de cladire (C1) supus intervențiilor este compus din două tronsoane, realizate in anul 1964. Imobilele și terenul aparțin domeniului public al Orașului Eforie, în administrarea Consiliului Local Eforie, conform inventarului domeniului public al orașului. Pe teren se află și corpul de cladire C2 (anexa), având rol/ funcțiunea de depozitare.

Proiectul contribuie la :

• Asigurarea unui cadru optim pentru educarea şi formarea profesională a elevilor, compatibil cu exigenţele şi tendinţele europene;

• Asigurarea tuturor dotărilor necesare formării intelectuale şi fizice a elevilor, în condiţii de ergonomie şi siguranţă (orele de sport se desfăşoară momentan într-o sală de sport aflată în afara incintei şcolii, aspect care reprezintă un potenţial pericol, cu precădere pentru elevii ciclului primar, nevoiţi să traverseze mai multe străzi înainte şi după orele de sport);

• Asigurarea unui cadru construit adecvat pentru activităţi sportive în spaţiu închis;

• Asigurarea unor relaţii optime între clădirea nouă şi corpul existent al şcolii, printr-o pasarelă nou construită.

Proiectul de investiții vizează măsuri de reabilitare, modernizare, extinderea școlii prin construirea unei săli de sport legată prin pasarelă, amenajări exterioare, astfel:

– Intervenții asupra izolației și finisajelor de fațadă : înlocuirea termoizolației existente din polistiren degradat, retencuirea integrală a planurilor verticale ale fațadei, precum și a cadrelor de tâmplărie;

– Montare glafuri exterioare aluminiu;

– Montarea de burlane, jgheaburi și alte accesorii specifice, în sistem aparent ;

– Refacerea elementelor de compartimentare interioară acolo unde acest lucru se impune;

– Refacerea finisajelor interioare de pereți (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii);

– Înlocuirea parțială a finisajelor de pardoseală (mozaic/gresie) cu materiale antiderapante, ușor de întreținut și rezistente la uzura de tip PVC);

– Dotarea cu hidranți interiori și exteriori cu instalațiile aferente;

– Înlocuirea instalației termice existente (radiatoare, armături, conducte, etc) în vederea eficientizării energetice a clădirilor;

– Modernizarea grupurilor sanitare (refacere finisaje, instalații și obiecte sanitare și dotarea cu fântâni de apa conform legislaței;

– Înlocuirea partială a tâmplărie interioare degradate cu uși din aluminiu alb;

– Realizarea de lucrări de amenajare a terenului și de protecție a mediului, prin plantare de gazon și arbori de talie medie;

– Dotarea școlii cu mobiler specific activităților didactice (mese de clasă , dulapuri și catedre) și materiale didactice;

– Înlocuire corpuri de iluminat cu LED-uri;

– Înlocuire tâmplărie exterioară și înlocuire termoizolație existentă din polistiren de 5 cm cu termosistem de 10 cm din vată bazaltică ;

– Construire acoperiș tip șarpantă peste terasa necirculabilă existentă;

– Montarea de paratrăsnet;

– Înlocuire împrejmuire din plăci de beton cu împrejmuire din fier forjat;

– Construire sala de sport;

– Amenajări exterioare (trotuare, refacere împrejmuire, amplasare rezervor incendiu subteran, reabilitare spațiu verde).

Anunțul curent face parte din : Proiecte
Sari la conținut