Răspuns la solicitare de clarificări nr. 1

Nr. înreg. 10360 /R/22.05.2020

RĂSPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICĂRI


-SERVICII DE SALVARE ACVATICĂ – SALVAMAR ŞI POSTURI DE PRIM AJUTOR-


Solicitarea de clarificări nr. 1 primită în data de 21.05.2020:

“in vederea participării la licitaţia publică de atibuire a contractului de salvamar din sezonul estival 2020 în oraşul Eforie, după luarea la cunoştinţă a caietului de sarcini cu nr. inreg. 10028/18.05.2020 publicat în SICAP în cadrul anunţului cu numărul ADV114719, vă rugam sa ne puneţi la dispoziţie numărul contului de depunere a garanţiei de participare”.

Răspuns:

În cadrul anunţului tip “Anexa 2” publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice sub nr. ADV1147919 la rubrica “Condiţii de participare” sunt specificate “garanţie de participare şi cerinţe minime conform documentaţiei de atribuire” iar la rubrica “Informaţii suplimentare” este specificată pagina de internet a autorităţii contractante – www.primariaeforie.ro.

Pe pagina de internet a autorităţii contractante este publicată, în întregime, documentaţia de atribuire, inclusiv formularele necesare pentru depunerea ofertei în format editabil.

Numărul şi datele de identificare ale beneficiarului contului pentru depunerea garanţiei de participare sunt cele menţionate în Instrucţiuni pentru ofertanţi la secţiunea IV GARANŢIA DE PARTICIPARE şi în Fişa de date a achiziţiei în secţiunea III. INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE, pct III.1.1.a) Garanție de participare, respectiv:

“Pentru garanția constituită prin transfer bancar, se va utiliza contul: RO19TREZ2365006XXX000022 deschis la Trezoreria Eforie, beneficiar Oraşul Eforie, cod fiscal 4617794”.

Referitor la modul în care a fost formulată solicitarea de clarificare, autoritatea contractantă doreşte să precizeze că procedura utilizată pentru atribuirea contractului având ca obiect prestarea de servicii de salvare acvatică şi posturi de prim ajutor este procedura proprie şi nu licitaţia publică.

Anunțul curent face parte din : Achizitii Publice
Sari la conținut