Planul de Mobilitate Urbana Durabila al Orașului Eforie

Nr. 13083/10.05.2024

ANUNŢ CU PRIVIRE LA CONSULTAREA PUBLICĂ A PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL ORAȘULUI EFORIE

Orașul Eforie anunță publicul interesat în privința demarării procedurii de consultare publică, în baza Legii Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, asupra documentului Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Eforie.

Potrivit prevederilor Legii nr. 155/2023 privind mobilitatea urbană durabilă, planificarea strategică şi operaţională a mobilităţii se face prin Planul de mobilitate urbană durabilă, instrument de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea spaţială a localităţilor şi a teritoriului metropolitan al acestora cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor şi mărfurilor pentru asigurarea unor condiţii de viaţă mai bune, prin integrarea cu instrumentele existente şi utilizând principiul transparenţei şi evaluării continue.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Eforie poate fi consultat pe site-ul Primăriei Orașului Eforie, secțiunea Anunțuri publice.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la această documentație, se pot  depune în scris la sediul Primăriei Orașului Eforie – Str. Strada Progresului 1, Eforie Sud, Registratură sau în format electronic pe adresa de e-mail secretariat@primariaeforie.ro  până la data de 15.05.2024, ora.16.00.

Afișat astăzi 10.05.2024 la sediul UAT Orașul Eforie și pe site-ul instituției la adresa www.primariaeforie.ro.

Anunțul curent face parte din : Anunt Public
Sari la conținut