Lista functiilor ce intra in categorie personalului platit din fonduri publice la data de 30.03.2024

LISTA FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

 LA DATA DE 30 MARTIE 2024

 

  1. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE
NR CRT FUNCȚIA INDEMNIZAȚIA LUNARĂ BRUTA

Conform Legii 153/2017

INDEMNIZATIE LUNARA BRUTA  MAJORATA CONF ART 16 ALIN 2 DIN LEGEA 153/2017
 1 PRIMAR 14490 21735
 2 VICEPRIMAR 12075 18113

Nota:

-Indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica prevazute in anexa IX se stabilesc pe baza coeficientilor si a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, conform art 38 al.(3) lit f din Legea 153/2017

-Conform art 16 alin.2 din Legea nr 153/2017, indemnizatiile lunare ale primarului si viceprimarului care implementeaza proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile se majoreaza cu  pana la 50%

– anexa la H.G. 234/2023 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind criteriile pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salariala pentru persoanele prevăzute la art 16 alin.(1) și (2) din Legea -cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din  fonduri publice, precum și conditiile de inființare a posturilor  în afara organigramei  în cadrul instituțiilor și/sau autorităților publice care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și /sau prin Mecanismul de redresare și reziliență prevede procentul de majorare a indemnizațiilor primarului și viceprimarului în funcție de numărul și valoarea cumulată a proiectelor aflate în implementare, astfel:

  Procentul de majorare a indemnizaţiilor lunare (%)
Valoarea cumulată a proiectelor sub 1.000.000

(lei)

1.000.001-2.500.000

(lei)

2.500.001-5.000.000

(lei)

5.000.001-10.000.000

(lei)

10.000.001-20.000.000

(lei)

Peste 20.000.000 (lei)
Numărul proiectelor aflate în implementare
1 proiect 15% 25% 30% 35% 40% 50%
2 proiecte 20% 30% 35% 40% 45% 50%
3 proiecte 25% 35% 40% 45% 50% 50%
4 proiecte 30% 40% 45% 50% 50% 50%
Cel puţin 5 proiecte 50% 50% 50% 50% 50% 50%

 

Indemnizatii consilieri locali

Nr crt functia Suma maxima bruta
1 Consilier local 1449

Nota:        -Indemnizatiile consilierilor locali se stabilesc  conform art 212 din OUG 57/2019- Codul administrativ

 

Nr crt functia SALARIU DE BAZA

-lei-

Valoarea anuala a indemnizatiei hrana

– art 18 din Legea 153/2017

1 ADMINISTRATOR PUBLIC 18000

 

 

 

  1. FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ADMINSTRATIE”

 I.SALARIZARE FUNCȚIONARI PUBLICI

  1. a) FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE
NR CRT FUNCȚIA PUBLICĂ DE CONDUCERE SALARIU DE BAZA LUNAR

-lei-

VALOARE ANUALA INDEMNIZATIE/ NORMĂ DE HRANĂ

– ART 18 DIN Legea 153/2017

-OG26/1994 (pt politisti locali)

Grad I Grad II – lei-
1 SECRETAR UAT 10941 11708 3806
2 Director executiv 10689 11550 3806
3 Director Executiv adjunct, contabil sef 10133 11025 3806
4 Sef Serviciu, Arhitect Sef la nivel de oras 9765 10815 3806
5 Sef birou 8978 9670 3806
  • Salariile de bază includ gradația de vechime la nivel maxim

 

  1. Funcții publice de execuție
Nr crt Functia publica de executie Grad profesional Nivel studii Salariu de baza Valoarea anuala a indemnizatiei/ normei de hrana politist local

– art 18 din Legea 153/2017

-OG26/1994 (pt politisti locali)

-lei-

Gradatia 0 Gradatia 1 Gradatia 2 Gradatia 3 Gradatia 4 Gradatia 5
1 auditor Superior S 8723 9377 9846 10338 10596 10861 3806
Principal S 7807 8393 8813 9254 9485 9722 3806
asistent S 6892 7409 7779 8168 8372 8581 3806
2 Consilier, consilier juridic, expert, inspector, politist local Superior S 7693 8270 8684 9118 9346 9580 3806

Max 6500 lei net politist local

Principal S 5862 6302 6617 6948 7122 7300 3806

max 6500 lei net politist local

Asistent S 4833 5195 5455 5728 5871 6018 3806

max 6500 lei net politist local

debutant S 4374 4702 4937 5184 5314 5447 3806

max 6500 lei net politist local

3 Referent de specialitate, politist local Superior SSD 5748 6179 6488 6812 6982 7157 3806
Principal SSD 5289 5686 5970 6269 6426 6587 3806
Asistent SSD 4604 4949 5196 5456 5592 5732 3806
debutant SSD 4146 4457 4680 4914 5037 5163 3806
4 Referent, politist local Superior M 4833 5195 5455 5728 5871 6018 3806 max 6500 lei net politist local
Principal M 4374 4702 4937 5184 5314 5447 3806Max 6500 lei net politist local
Asistent M 4146 4457 4680 4914 5037 5163 3806Max 6500 lei net politist local
debutant M 4032 4334 4551 4779 4898 5020 3806Max 6500 lei net politist local
  1. Salarizare personal contractual

Funcţii contractuale de execuţie

Nr.

crt

FUNCŢIA CONTRACTUALĂ DE EXECUŢIE Grad

Prof.

Nivel

Studii

Salariu

de bază  gradatia 0*)

Salariu

de bază  gradatia 1*)

Salariu

de bază  gradatia 2*)

Salariu

de bază  gradatia 3*)

Salariu

de bază  gradatia 4*)

Salariu

de bază  gradatia 5*)

Valoare anuala indemnizatie de hrana  – art 18 din Legea 153/2017
1 Auditor IA S 7807 8393 8813 9254 9485 9722 3806
Auditor I S 6892 7409 7779 8168 8372 8581 3806
Auditor II S 5977 6425 6747 7084 7261 7442 3806
2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, architect, referent de specialitate, inspector casier IA S 5862 6302 6617 6948 7122 7300 3806
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, architect, referent de specialitate, inspector casier I S 5748 6179 6488 6812 6982 7157 3806
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, architect, referent de specialitate, inspector casier II S 3917 4211 4421 4642 4758 4877 3806
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, architect, referent de specialitate, inspector casier debutant S 3661 3936 4132 4339 4447 4559 3806
3 Consilier juridic IA S 7435 7993 8392 8812 9032 9258 3806
Consilier juridic I S    7149 7685 8069 8473 8685 8902 3806
Consilier juridic II S 6578 7071 7425 7796 7991 8191 3806
Consilier juridic debutant S 5289 5686 5970 6269 6426 6587 3806
4 Tehnician-economist, secretar superior, interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist IA SSD 5289 5686 5970 6269 6426 6587 3806
Tehnician-economist, secretar superior, interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist I SSD 4604 4949 5197 5457 5593 5733 3806
Tehnician-economist, secretar superior, interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist II SSD 3917 4211 4421 4642 4758 4817 3806
Tehnician-economist, secretar superior, interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist debutant SSD 3691 3968 4166 4375 4484 4596 3806
5 Referent, inspector, arhivar,  referent, casier IA M 5512 5925 6222 65333 6696 6863 3806
Referent, inspector, arhivar,  referent, casier I M    3917 4211 4421 4642 4758 4877 3806
Referent, inspector, arhivar,  referent, casier II M 3803 4088 4293 4507 4620 4735 3806
Referent, inspector, arhivar,  referent, casier debutant M 3661 3936 4132 4339 4447 4559 3806
6 Agent agricol I M 5512 5925 6222 65333 6696 6863 3806
Agent agricol II M;G 3917 4211 4421 4642 4758 4877 3806
Agent agricol debutant M;G 3803 4088 4293 4507 4620 4735 3806
7 Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf IA M 4291 4613 4843 5086 5213 5343 3806
Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf I M;G 4090 4397 4617 4847 4969 5093 3806
Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf debutant M;G    3803 4088 4293 4507 4620 4735 3806
8 Secretar   M;G 4090 4397 4617 4847 4969 5093 3806
Secretar debutant   M;G 3803 4088 4293 4507 4620 4735 3806
9 Administrator I M    4090 4397 4617 4847 4969 5093 3806
Administrator II M 3803 4088 4293 4507 4620 4735 3806
10 Şef depozit I M 4090 4397 4617 4847 4969 5093 3806
Şef depozit II M 3803 4088 4293 4507 4620 4735 3806
11 Casier, magaziner   M 4090 4397 4617 4847 4969 5093 3806
  Casier, magaziner debutant M;G 3803 4088 4293 4507 4620 4735 3806
12 Şef formaţie pază/pompieri   M;G 4090 4397 4617 4847 4969 5093 3806
13 Portar, paznic, pompier, bufetier, manipulant bunuri, curier   M;G 3545 3812 4001 4201 4307 4414 3806
14 Bucătar, lenjereasă   M;G 3803 4088 4293 4507 4620 4735 3806
Bucătar, lenjereasă debutant M:G 3745 4026 4227 4439 4549 4663 3806
15 Îngrijitor   M;G     3887 4081 4285 4393 4902 4615 3806
Îngrijitor debutant   M;G 3461 3721 3907 4102 4204 4310 3806
16 Maistru I M;G 4261 4581 4810 5050 5176 5306 3806
Maistru II M;G 4146 4457 4680 4914 5037 5163 3806
17 Şofer I M;G 4003 4303 4518 4745 4863 4984 3806
Şofer II M;G 3945 4241 4453 4676 4792 4912 3806
18 Muncitor calificat I M;G 4003 4303 4518 4745 4863 4984 3806
Muncitor calificat II M;G 3945 4241 4453 4676 4792 4912 3806
Muncitor calificat III M;G 3861 4151 4358 4576 4690 4808 3806
Muncitor calificat IV M;G 3803 4088 4293 4507 4620 4735 3806
19 Muncitor necalificat I M;G 3745 4026 4227 4439 4549 4663 3806
Muncitor necalificat II-fără sporuri M;G 3718 3997 4197 4407 4517 4630 3806

Nota:  -functiile sunt salarizate conform art 11 din Lg nr 153/2017 si HCL nr 340/21.12.2023

 

 

  1. Functii regasite in Anexa nr II Capitolul I Subcapitolul 2 alin (1) lit a pct 4 alin 4 si alin (3) pct 2.
Nr crt Functia/gradul/treapta profesionala Nivel

studii

Salariul de baza

Gradatia 0

-lei-

Salariul de baza

Gradatia 1

-lei-

Salariul de baza

Gradatia

2

-lei-

Salariul de baza

Gradatia

3

-lei-

Salariul de baza

Gradatia 4

-lei-

Salariul de baza

Gradatia 5

-lei-

1 Asistent medical principal PL 4505 4843 4843 5339 5473 5609
2 Asistent medical PL 4457 4791 5031 5283 5415 5550
  1. Functii regasite in Anexa II capitolul I.3.2- (asistenta sociala)
Nr crt Functia/gradul/treapta profesionala Nivel

studii

Salariul de baza

Gradatia 0

-lei-

Salariul de baza

Gradatia 1

-lei-

Salariul de baza

Gradatia 2

-lei-

Salariul de baza

Gradatia 3

-lei-

Salariul de baza

Gradatia 4

-lei-

Salariul de baza

Gradatia 5

-lei-

1 Asistent personal MG 3300 3300 3300 3300 3300 3300

 

-Personalul care exercita activitatea de control financiar  preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu 10%  conform  art 15 din Legea nr 153/2017

-Personalul nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile beneficiaza de majorarea salariilor de baza cu pana la 50%, proportional cu  timpul efectiv alocat fiecarui proiect , conform art 16 alin 1 din Legea nr 153/2017 si HG 234/2023 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind criteriile pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salariala pentru persoanele prevăzute la art 16 alin.(1) și (2) din Legea -cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din  fonduri publice,

-Personalul care, potrivit programului  normal de lucru isi desfasoara  activitatea  intre orele 22 si 6 beneficiaza , pentru orele lucrate in acest interval, de un spor pentru munca prestart in timpul noptii de 25% din salariul de baza, potrivit art 20 din Legea 153/2017

-Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de concurs, precum şi pentru cea desfăşurată în cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii şi secretarii acestora au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.(330 lei brut), conform art VII alin (12) din OUG 121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

-Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia personalului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi a personalului poliţiei locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (346 lei-luna)- art 18 din Legea 153/2017

-Nivelul veniturilor salariale se stabileste, in conditiile prevazute  mai sus, fără a depăşi  valoarea indemnizaţiei lunare a viceprimarului.- art 11 alin4 din Legea 153/2017

-Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz. – art 25 din Legea 153/2017

Anunțul curent face parte din : Anunt Public Uncategorized
Sari la conținut