Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice la data de 29 septembrie 2023

 

LISTA FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

 LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2023

 

 

  1. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE
NR CRT FUNCȚIA INDEMNIZAȚIA LUNARĂ BRUTA

Conform Legii 153/2017

INDEMNIZATIE LUNARA BRUTA  MAJORATA CONF ART 16 ALIN 2 DIN LEGEA 153/2017
 1 PRIMAR 13800 20700
 2 VICEPRIMAR 11500 17250

Nota:

-Indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica prevazute in anexa IX se stabilesc pe baza coeficientilor si a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, conform art 38 al.(3) lit f din Legea 153/2017

-Conform art 16 alin.2 din Legea nr 153/2017, indemnizatiile lunare ale primarului si viceprimarului care implementeaza proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile se majoreaza cu  pana la 50%

– anexa la H.G. 234/2023 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind criteriile pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salariala pentru persoanele prevăzute la art 16 alin.(1) și (2) din Legea -cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din  fonduri publice, precum și conditiile de inființare a posturilor  în afara organigramei  în cadrul instituțiilor și/sau autorităților publice care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și /sau prin Mecanismul de redresare și reziliență prevede procentul de majorare a indemnizațiilor primarului și viceprimarului în funcție de numărul și valoarea cumulată a proiectelor aflate în implementare, astfel:

Procentul de majorare a indemnizaţiilor lunare (%)
Valoarea cumulată a proiectelor sub 1.000.000

(lei)

1.000.001-2.500.000

(lei)

2.500.001-5.000.000

(lei)

5.000.001-10.000.000

(lei)

10.000.001-20.000.000

(lei)

Peste 20.000.000 (lei)
Numărul proiectelor aflate în implementare
1 proiect 15% 25% 30% 35% 40% 50%
2 proiecte 20% 30% 35% 40% 45% 50%
3 proiecte 25% 35% 40% 45% 50% 50%
4 proiecte 30% 40% 45% 50% 50% 50%
Cel puţin 5 proiecte 50% 50% 50% 50% 50% 50%

 

 

Indemnizatii consilieri locali

Nr crt functia Suma maxima bruta
1 Consilier local 1380

Nota:        -Indemnizatiile consilierilor locali se stabilesc  conform art 212 din OUG 57/2019- Codul administrativ

 

Nr crt functia SALARIU DE BAZA

-lei-

Valoarea anuala a indemnizatiei hrana

– art 18 din Legea 153/2017

1 ADMINISTRATOR PUBLIC 12740 3806 lei

 

 

 

 

 

 

  1. FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ADMINSTRATIE”

 I.SALARIZARE FUNCȚIONARI PUBLICI

  1. a) FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE
NR CRT FUNCȚIA PUBLICĂ DE CONDUCERE SALARIU DE BAZA LUNAR

-lei-

VALOARE ANUALA INDEMNIZATIE/ NORMĂ DE HRANĂ

– ART 18 DIN Legea 153/2017

-OG26/1994 (pt politisti locali)

Grad I Grad II – lei-
1 SECRETAR UAT 10420 11150 3806
2 Director executiv 10180 11000 3806
3 Director Executiv adjunct, contabil sef 9650 10500 3806
4 Sef Serviciu, Arhitect Sef la nivel de oras 9300 10300 3806 / 4260 lei net pt sef serviciu Politie Loc
5 Sef birou 8550 9210 3806
  • Salariile de bază includ gradația de vechime la nivel maxim

 

  1. Funcții publice de execuție
Nr crt Functia publica de executie Grad profesional Nivel studii Salariu de baza Valoarea anuala a indemnizatiei/ normei de hrana politist local

– art 18 din Legea 153/2017

-OG26/1994 (pt politisti locali)

-lei-

Gradatia 0 Gradatia 1 Gradatia 2 Gradatia 3 Gradatia 4 Gradatia 5
1 auditor Superior S 7665 8240 8652 9084 9312 9544 3806
Principal S 6860 7374 7743 8130 8333 8542 3806
asistent S 6056 6510 6836 7177 7357 7540 3806
2 Consilier, consilier juridic, expert, inspector, politist local Superior S 6760 7267 7630 8012 8212 8417 3806

Max 6500 lei net politist local

Principal S 5151 5536 5813 6104 6257 6413 3806

max 6500 lei net politist local

Asistent S 4247 4566 4794 5034 5160 5289 3806

max 6500 lei net politist local

debutant S 3844 4132 4339 4556 4670 4787 3806

max 6500 lei net politist local

3 Referent de specialitate, politist local Superior SSD 5051 5430 5701 5986 6136 6289 3806
Principal SSD 4648 4997 5247 5510 5648 5789 3806
Asistent SSD 4046 4349 4566 4794 4914 5037 3806
debutant SSD 3643 3916 4111 4317 4424 4535 3806
4 Referent, politist local Superior M 4247 4565 4794 5034 5160 5289 3806 max 6500 lei net politist local
Principal M 3844 4132 4339 4556 4670 4786 3806Max 6500 lei net politist local
Asistent M 3643 3916 4112 4318 4425 4536 3806Max 6500 lei net politist local
debutant M 3543 3809 3999 4199 4304 4412 3806Max 6500 lei net politist local
  1. Salarizare personal contractual

Funcţii contractuale de execuţie

Nr.

crt

FUNCŢIA CONTRACTUALĂ DE EXECUŢIE Grad

Prof.

Nivel

Studii

Salariu

de bază  gradatia 0*)

Salariu

de bază  gradatia 1*)

Salariu

de bază  gradatia 2*)

Salariu

de bază  gradatia 3*)

Salariu

de bază  gradatia 4*)

Salariu

de bază  gradatia 5*)

Valoare anuala indemnizatie de hrana  – art 18 din Legea 153/2017
1 Auditor IA S 6860 7375 7744 8131 8334 8542 3806
Auditor I S 6056 6510 6835 7177 7356 7540 3806
Auditor II S 5252 5646 5928 6225 6380 6540 3806
2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, architect, referent de specialitate, inspector casier IA S 5151 5537 5814

 

6105 6257 6413 3806
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, architect, referent de specialitate, inspector casier I S 5051 5429

 

5700 5985 6135 6288 3806
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, architect, referent de specialitate, inspector casier II S 3442 3701 3886 4080 4182 4286 3806
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, architect, referent de specialitate, inspector casier debutant S 3217 3457

 

3630

 

3811

 

3906 4004 3806
3 Consilier juridic IA S 6533 7023 7374 7743 7937 8135 3806
Consilier juridic I S     6262 6753 7090 7445 7631 7822 3806
Consilier juridic II S 5780 6214 6525 6851 7022 7198 3806
Consilier juridic debutant S 4648 4997 5247 5510 5647 5789 3806
4 Tehnician-economist, secretar superior, interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist IA SSD 4648 4997 5247 5510 5647 5789 3806
Tehnician-economist, secretar superior, interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist I SSD 4046 4349 4566 4795 4915 5038 3806
Tehnician-economist, secretar superior, interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist II SSD 3442 3701 3886 4080 4182 4286 3806
Tehnician-economist, secretar superior, interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist debutant SSD 3217 3459 3632 3814 3909 4007 3806
5 Referent, inspector, arhivar,  referent, casier IA M 3844 4132 4339 4556 4670 4786 3806
Referent, inspector, arhivar,  referent, casier I M    3442 3701 3886 4080 4182 4286 3806
Referent, inspector, arhivar,  referent, casier II M 3342 3593 3773 3962 4061 4162 3806
Referent, inspector, arhivar,  referent, casier debutant M 3217 3459 3632 3814 3909 4007 3806
6 Agent agricol I M 3844 4132 4339 4556 4670 4786 3806
Agent agricol II M;G 3442 3701 3886 4080 4182 4286 3806
Agent agricol debutant M;G 3342 3593 3773 3962 4061 4162 3806
7 Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf IA M 3770 4054 4257 4469 4581 4696 3806
Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf I M;G 3594 3806
Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf debutant M;G 3342 3593 3773 3962 4061 4162 3806
8 Secretar M;G 3594 3864 4057 4260 4366 4476 3806
Secretar debutant M;G 3342 3593 3773 3962 4061 4162 3806
9 Administrator I M     3594 3864 4057 4260 4366 4476 3806
Administrator II M 3342 3593 3773 3962 4061 4162 3806
10 Şef depozit I M 3594 3864 4057 4260 4366 4476 3806
Şef depozit II M 3342 3593 3773 3962 4061 4162 3806
11 Casier, magaziner M 3594 3864 4057 4260 4366 4476 3806
Casier, magaziner debutant M;G 3342 3593 3773 3962 4061 4162 3806
12 Şef formaţie pază/pompieri M;G 3594 3864 4057 4260 4366 4476 3806
13 Portar, paznic, pompier, bufetier, manipulant bunuri, curier M;G 3115 3349 3516 3692 3784 3879 3806
14 Bucătar, lenjereasă M;G 3342 3593 3773 3962 4061 4162 3806
Bucătar, lenjereasă debutant M:G 3291 3537 3714 3900 3997 4097 3806
15 Îngrijitor M;G     3416 3587 3766 3860 3957 4056 3806
Îngrijitor debutant M;G 3041 3269 3432 3604 3694 3787 3806
16 Maistru I M;G 3744 4025 4226 4437 4548 4662 3806
Maistru II M;G 3643 3915 4111 4317 4424 4535 3806
17 Şofer I M;G 3518 3782 3971 4170 4274 4380 3806
Şofer II M;G 3467 3727 3914 4109 4212 4318 3806
18 Muncitor calificat I M;G 3518 3782 3971 4170 4274 4380 3806
Muncitor calificat II M;G 3467 3727 3914 4109 4212 4318 3806
Muncitor calificat III M;G 3393 3647 3829 4020 4121 4224 3806
Muncitor calificat IV M;G 3342 3593 3773 3962 4061 4162 3806
19 Muncitor necalificat I M;G 3291 3537 3714 3900 3997 4097 3806
Muncitor necalificat II-fără sporuri M;G 3267 3513 3688 3873 3970 4069 3806

Nota:  -functiile sunt salarizate conform art 11 din Lg nr 153/2017 si HCL nr 19/08.02.2023, HCL nr  58 / 26.04.2023

 

 

  1. Functii regasite in Anexa nr II Capitolul I Subcapitolul 2 alin (1) lit a pct 4 alin 4 si alin (3) pct 2.
Nr crt Functia/gradul/treapta profesionala Nivel

studii

Salariul de baza

Gradatia 0

-lei-

Salariul de baza

Gradatia 1

-lei-

Salariul de baza

Gradatia

2

-lei-

Salariul de baza

Gradatia

3

-lei-

Salariul de baza

Gradatia 4

-lei-

Salariul de baza

Gradatia 5

-lei-

1 Asistent medical principal PL 4290 4612 4843 5085 5212 5342
2 Asistent medical PL 4245 4563 4791 5031 5157 5286

 

  1. Functii regasite in Anexa II capitolul I.3.2- (asistenta sociala)
Nr crt Functia/gradul/treapta profesionala Nivel

studii

Salariul de baza

Gradatia 0

-lei-

Salariul de baza

Gradatia 1

-lei-

Salariul de baza

Gradatia 2

-lei-

Salariul de baza

Gradatia 3

-lei-

Salariul de baza

Gradatia 4

-lei-

Salariul de baza

Gradatia 5

-lei-

1 Asistent personal MG 2660

3000

2783

3000

2924

3000

 

3067

 

3144

 

3223

 

-Personalul care exercita activitatea de control financiar  preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu 10%  conform  art 15 din Legea nr 153/2017

-Personalul nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile beneficiaza de majorarea salariilor de baza cu pana la 50%, proportional cu  timpul efectiv alocat fiecarui proiect , conform art 16 alin 1 din Legea nr 153/2017 si HG 234/2023 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind criteriile pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salariala pentru persoanele prevăzute la art 16 alin.(1) și (2) din Legea -cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din  fonduri publice,

-Personalul care, potrivit programului  normal de lucru isi desfasoara  activitatea  intre orele 22 si 6 beneficiaza , pentru orele lucrate in acest interval, de un spor pentru munca prestart in timpul noptii de 25% din salariul de baza, potrivit art 20 din Legea 153/2017

-Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de concurs, precum şi pentru cea desfăşurată în cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii şi secretarii acestora au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.(300 lei brut), conform art 42 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici

-Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia personalului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi a personalului poliţiei locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (346 lei-luna)- art 18 din Legea 153/2017

-Nivelul veniturilor salariale se stabileste, in conditiile prevazute  mai sus, fără a depăşi  valoarea indemnizaţiei lunare a viceprimarului.- art 11 alin4 din Legea 153/2017

-Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz. – art 25 din Legea 153/2017

Anunțul curent face parte din : Uncategorized
Sari la conținut