ÎNREGISTRARE DECES STARE DE URGENȚĂ

În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, dată fiind publicarea în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 212/16.03.2020 a Decretului 195/2020;

În vederea limitării contactului ofițerului de stare civilă competent cu persoanele îndreptățite să solicite înregistrarea actelor de deces;

Vă aducem la cunoștință următoarea procedură de transmitere a documentelor privind înregistrarea în registrele de stare civilă a actelor de deces:

1. MEDICUL SAU PERSOANA DESEMNATĂ de la nivelul spitalului/unității medicale/Serviciului de medicină legală/medicilor de familie aflați pe raza UAT Eforie va transmite prin intermediul poștei electronice securizate la adresa de e-mail secretariat@primariaeforie.ro sau la numărul de fax 0241.748979, următoarele:

a) certificatul medical constatator al decesului;

b) actul de identitate al defunctului;

c) în lipsa actului de identitate se va transmite dovada eliberată de instituțiile competente (Poliție, Parchet) prin care se confirmă datele de identificare ale defunctului.

Documentele de mai sus vor fi transmise cel mai târziu în a treia zi, calculat de la data decesului, inclusiv

2. OFIȚERUL DE STARE CIVILĂ ulterior întocmirii actului de deces va transmite unității medicale tot prin poștă electronică securizată adeverința de înhumare/incinerare, document ce va fi înmânat aparținătorului defunctului. Facem precizarea că certificatul de deces se va elibera persoanei îndreptățite la încetarea stării de urgență.

3. Certificatul medical constatator al decesului precum și actul de identitate al defunctului vor fi transmise de unitatea medicală în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență prin intermediul serviciilor poștale sau prin intermediul unui angajat al unității medicale.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați telefonic la 0241.748633 (int. 110).

Anunțul curent face parte din : Anunt Public
Sari la conținut