INFORMARE PUBLICĂ referitoare la “Asociația Arta Relaxării”

În conformitate cu prevederile adresei Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 3615/21.09.2017, aducem la cunoștință beneficiarilor contractelor de prestații sociale, după caz reprezentanților legali, încheiate cu Asociația Arta Relaxării” / Cămin pentru persoane vârstnice, că imobilul situat în Eforie Nord, str. Daliei, nr. 49 nu deține autorizație pentru securitate la incendiu.

Cunoscând această situație, vă puteți exprima acordul continuării derulării prevederilor contractuale prin încheierea unui act adițional la contractul incheiat inițial cu „Asociația Arta Relaxării”.

 

Anunțul curent face parte din : Informare Contribuabili
Sari la conținut