Informare

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Eforie, în calitate de beneficiar, anunţă semnarea în data de 01.02.2019 a contractului de finanțare pentru proiectul cu titlul ” Reconversia terenurilor degradate pentru folosul cetăţenilor din oraşul Eforie ”, cod SMIS 118318.

Contractul de finanțare a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: „Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural”, Prioritatea de Investiții 5.2 – „Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului”.

Obiectivul general al proiectului

Reconversia a cinci terenuri degradate de pe raza teritoriala a Orasului Eforie in scopul reducerii poluarii aerului, promovarii masurilor de reducere a zgomotului, a revitalizarii zonelor urbane prin transformarea lor in zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate. Obiectivul general al proiectului raspunde Obiectivului specific al prioritatii de investitie POR 5.2 – prin reconversia si refunctionalizarea a 5 terenuri neutilizate din mediul urban, aflate in proprietatea privata a UAT Orasul Eforie, cu o suprafata individuala de peste 1000 mp si transformarea lor in zone de agrement cu acces liber pentru comunitate in vederea revitalizarii zonelor urbane aflate in stare de degradare si neutilizare si a cresterii suprafetelor verzi, concomitent cu îmbunătățirea aspectului estetic al orașului.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

Reconversia terenurilor degradate in suprafata de 32248 mp situate in Strada Republicii, Strada Pescarilor,  Strada Traian – Str. 23 August, Strada Albatrosului si Strada Siretului, transformarea lor in zone de agrement si relaxare cu dotari adecvate si acces nelimitat pentru comunitatea locala.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 21.822.415, 48 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 18.311.606,94 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național este de 2.800.598,69 lei.

 

În prezent, cele cinci terenuri sunt spații urbane degradate, vacante sau neutilizate, aflate în stare de paragină, stare instalată în absența unor funcțiuni care să le constituie drept zone dedicate comunității; de asemenea, lipsa activităților de îmbunătățire a stării fizice a acestora – îngrijire, salubrizare, toaletare – a accentuat dezinteresul pentru aceste terenuri.

Reconversia și reutilizarea terenurilor abandonate și transformarea lor în zone de agrement și recreere pentru populație (parcuri, scuaruri) are ca scop îmbunătățirea condițiilor de viată a cetățenilor, principalele rezultate preconizate fiind creșterea suprafețelor plantate la nivelul localității, satisfacerea nevoii de agrement, recreere și prezența în aer liber a populației urbane, reducerea nivelului de poluare, precum și îmbunătățirea aspectului estetic al orașului.

Măsurile care vor fi propuse prin proiect vor fi adaptate contextului și dimensiunii fiecărui teren. Se urmărește obținerea unor spații urbane de calitate superioară, atât prin tipurile de activități care vor fi introduse, cât și prin echilibrarea  materialelor, texturilor și cromaticii.

În toate situațiile în care declivitatea terenurilor prezintă dificultăți persoanelor cu dizabilități, acestea vor fi corectate prin intervențiile propuse.

Pentru cele cinci terenuri care alcătuiesc obiectul proiectului, se propun intervenții de reabilitare vizuală, reconversie funcțională și reutilizare, pentru transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate, dar și pentru turiști.

 

Anunțul curent face parte din : Anunt Public
Sari la conținut