• Acte necesare pentru declararea dobandirii unui Imobil (cladire)- PJ
  1. Formularul tipizat „Declaratie fiscala-decizie de impunere pentru stabilirea impozitului- taxei pe cladiri – PJ“;
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie;
  3. Actul de dobandire a proprietatii cladirii – original si copie;
  4. Planuri/schite cadastrale – copie;
  5. Balanaaa aferenta lunii in care se dobandeşte imobilul;
  6. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
  7. Delegatie/imputernicire – original si copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire


 

 1. Formularul tipizat „Declaratie fiscala-decizie de impunere pentru stabilirea impozitului- taxei pe cladiri – PJ“;
 2. Autorizatia de construcţie – original şi copie;
 3. Procesul – verbal de recepţie finala/de finalizare a lucrarilor – original si copie;
 4. Nota de regularizare emisa de Primaria Municipiului Constanta – original si copie;
 5. Memoriu justificativ – original si copie;
 6. Planuri/schite cadastrale – copie;
 7. Balanta de verificare a societatii aferenta lunii in care a intervenit modificarea sau modernizarea cladirii;
 8. Buletin/carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
 9. Delegatie/ imputernicire – original si copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data procesului-verbal de receptie finala sau de finalizare a lucrarilor.


 

 Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – Persoane Juridice 

 1. Formularul tipizat “Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile PJ”;
 2. Actul de instrainare a proprietatii cladirii – original si copie xerox;
 3. Balanta aferenta lunii in care se instraineaza;
 4. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;
 5. Delegatie/ imputernicire.

NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data instrainarii.


 

 1. Formularul tipizat “Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile PJ”;
 2. Autorizatia de demolare – original si copie;
 3. Procesul verbal de demolare – original si copie;
 4. Nota de constatare – copie;
 5. Balanta aferenta lunii în care se demoleaza imobilul;
 6. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original şi copie;
 7. Delegatie/imputernicire – original şi copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data procesului-verbal de demolare.

OBLIGAȚIA DE PLATĂ A TAXEI DE PROMOVARE TURISTICĂ

(1)Taxa specială pentru promovarea turistică a Orașului Eforie se percepe în sumă de 3 lei/persoană/noapte cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA.

(2)Taxa specială pentru promovarea turistică a Orașului Eforie se datorează de către unitatea de cazare, odată cu luarea în evidență a persoanelor cazate.

Cititi mai mult

Sari la conținut