Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri – Persoane Fizice  

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire


 

Acte necesare pentru declararea construirii / extinderii / imbunatatirii unei cladiri


 

Acte necesare pentru declararea scoaterii din evidenta / instrainarii unei cladiri


 

Declaratie speciala de impunere privind stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri  


Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – Persoane Fizice  

  1. Formularul tipizat „Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – PF”;
  2. Actul de instrainare a imobilului – copie/original;
  3. Carţile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
  4. Delegatia/imputernicirea si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz;
  5. Formularul tipizat “Declaratie speciala de impunere privind stabilirea impozitului pe cladiri majorat, în cazul PF detinatoare a mai multor cladiri” – în situatia in care in urma instrainarii, contribuabilul ramane cu mai multe cladiri in proprietate.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data instrainarii.

Skip to content