• Acte necesare declararii dobandirii unui imobil (teren) – PJ
  1. Formularul tipizat „Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului – taxei pe teren – PJ“;
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie, in cazul în care nu mai există alte bunuri declarate pe societate;
  3. Actul de dobandire a proprietatii terenului – original si copie (contractele de vanzare-cumpărare vor fi în mod obligatoriu autentificate la Notariat);
  4. Planuri/schite cadastrale – copie;
  5. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original şi copie;
  6. Delegatie/imputernicire – original şi copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire


 

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile (teren) – PJ 

 1. Formularul tipizat “Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – PJ”;
 2. Actul de instrainare a proprietatii terenului – original si copie;
 3. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 4. Delegatie/imputernicire – original şi copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data instrainarii.

OBLIGAȚIA DE PLATĂ A TAXEI DE PROMOVARE TURISTICĂ

(1)Taxa specială pentru promovarea turistică a Orașului Eforie se percepe în sumă de 3 lei/persoană/noapte cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA.

(2)Taxa specială pentru promovarea turistică a Orașului Eforie se datorează de către unitatea de cazare, odată cu luarea în evidență a persoanelor cazate.

Cititi mai mult

Sari la conținut