• Acte necesare pentru declararea dobandirii unui teren
  1. Formularul tipizat “Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren – PF”;
  2. Actul de dobandire a proprietatii terenului – original si copie;
  3. Planurile/schitele cadastrale – original si copie;
  4. Cartile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
  5. Delegatia/imputernicirea si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire.


 

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile (teren) PF 

 1. Formularul tipizat  „Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – PF”;
 2. Actul de instrainare a proprietatii terenului – original si copie;
 3. Cartile de identitate /Buletinele de identitate  ale proprietarilor – original si copie;
 4. Delegatie/imputernicire si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz.

NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data instrainarii terenului.

Skip to content