1. Formular tipizat „Declaratie/decont de impunere privind activitatile artistice si distractive de videoteca/discoteca“ sau „Decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole“;
  2. Biletele – pentru vizare;
  3. Buletin/ carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
  4. Delegatie/ imputernicire – original si copie.
Skip to content