• Acte necesare pentru declararea dobandirii unui mijloc de transport pe apa PJ

  1. Formularul tipizat  „Declaratie fiscala-decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa“ ;
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii – copie, în cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate;
  3. Actul de dobandire al mijlocului de transport – original si copie;
  4. Atestatul de bord, emis de Capitanie;
  5. Certificatul de atestare fiscala eliberat în vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
  6. Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
  7. Delegatie/ împuternicire – original si copie.

NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire.


 

Declaratie fiscala/ Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport 

 1. Formularul tipizat „Declaratie fiscala-decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport”;
 2. Certificatul de inmatriculare al societatii – copie, in cazul în care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate;
 3. Actul de dobândire al mijlocului de transport (contract de vanzare-cumparare,factura,contract de leasing)– original si copie;
 4. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original (se poate obtine de la agentiile fiscale SPIT sau de la birourile de intermedieri auto);
 5. Carte de identitate a mijlocului de transport – original si copie;
 6. Certificatul de atestare fiscala eliberat în vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
 7. Proces-verbal de predare-primire pentru mijlocul de transport – original si copie pentru mijloacele de transport dobandite prin contract de leasing;
 8. Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
 9. Delegatie/ imputernicire – original şi copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire/ 30 de zile de la data contractului de leasing sau procesului verbal de predare – primire, după caz.


 

Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone 

 1. Formularul tipizat „Declaratie fiscala-decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12T”;
 2. Certificatul de inmatriculare al societatii – copie, în cazul în care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate;
 3. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original (se poate obtine de la agentiile fiscale S.P.I.T. sau de la birourile de intermedieri auto);
 4. Carte de identitate a mijlocului de transport – original si copie;
 5. Actul de dobandire al mijlocului de transport – original si copie;
 6. Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
 7. Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
 8. Delegatie/ imputernicire – original şi copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire


 

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport 

 1. Formularul tipizat „Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport“;
 2. Actul de înstrainare – original si copie/Adeverinţă de predare la o societate de colectare a fierului vechi – original si copie;
 3. Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie, dupa caz;
 4. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 5. Delegatie/imputernicire – original si copie..

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de instrainare.

OBLIGAȚIA DE PLATĂ A TAXEI DE PROMOVARE TURISTICĂ

(1)Taxa specială pentru promovarea turistică a Orașului Eforie se percepe în sumă de 3 lei/persoană/noapte cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA.

(2)Taxa specială pentru promovarea turistică a Orașului Eforie se datorează de către unitatea de cazare, odată cu luarea în evidență a persoanelor cazate.

Cititi mai mult

Sari la conținut