Declaratie fiscala/ Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa 


Declaratie fiscala/ Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport 


Declaratie fiscala – decizie de impunere vehicule lente 

 • Acte necesare
  1. Formularul tipizat ‘Declaratie fiscala de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente – PF-PJ’;
  2. Cartile de identitate /Buletinele de identitate  ale proprietarilor – original si copie;
  3. Actul de dobandire al mijlocului de transport – original si copie;
  4. Certificatul de atestare fiscala, eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
  5. Delegatie/imputernicire si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire.


 

Declaratie fiscala – decizie de impunere auto 

 1. Formularul tipizat “Declaratie Fiscala – Decizie de impunere (pentru tipul de mijloc de transport dobandit)”;
 2. Cartile de identitate /Buletinele de identitate  ale proprietarilor – original si copie ;
 3. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original; (se poate obtine de la agentiile fiscale S.P.I.T. sau de la birourile de intermedieri auto);
 4. Cartea de identitate a mijlocului de transport – original si copie;
 5. Actul de dobandire a mijlocului de transport (contract de vaanzare-cumparare, factura, contract de leasing, certificat de mostenitor, hotarare judecatoreasca etc.) – original si copie;
 6. Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
 7. Procesul verbal de predare-primire pentru mijlocul de transport – copie, pentru mijlocele de transport dobandite prin contractul de leasing.
 8. Delegatia/imputernicirea si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz;

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire/ 30 de zile de la data contractului de leasing sau procesului verbal de predare – primire, dupa caz.


 

 1. Formularul tipizat “Declaratie Fiscala – Decizie de impunere (pentru tipul de mijloc de transport dobandit)'”;
 2. Cartea de identitate a utilizatorului – original;
 3. Contract de leasing – copie;
 4. Carte identitate a mijlocului de transport – copie;
 5. Proces-verbal de predare-primire pentru mijlocul de transport – copie;
 6. Delegatia/imputernicirea si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz.

NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data contractului de leasing sau procesului verbal de predare – primire.


Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport PF 

 1. Formularul tipizat „Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport – PF-PJ”;
 2. Actul de instrainare – original si copie/Adeverinta de predare la o societate de colectare a fierului vechi – original si copie;
 3. Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – original si copie;
 4. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original (se poate obtine de la agentiile fiscale S.P.I.T. sau de la birourile de intermedieri auto);
 5. Cartea de identitate/Buletinul de identitate a proprietarului – original si copie;
 6. Delegatie/imputernicire si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz.

NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data actului de instrainare.


 

Cerere transfer auto – Persoane Fizice 

 1. Formularul tipizat „Cerere transfer auto”;
 2. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original (se poate obtine de la agentiile fiscale S.P.I.T. sau de la birourile de intermedieri auto);
 3. Cartea de identitate a mijlocului de transport – original si copie;
 4. Cartea de identitate/Buletinul de identitate a proprietarului – original si copie;
 5. Delegatia/imputernicirea si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data modificarii adresei de domiciliu.

Sari la conținut