Imbunatatirea eficacitatii organizationale a Primariei orasului Eforie

Imbunatatirea eficacitatii organizationale a Primariei orasului Eforie

Valoare proiect :410.794,88 LEI

 • Fondul Social European in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative,  DMI 1.3 Imbunatatirea eficacitatii organizationale ; Cod SMIS 15312; Contract de finantare din Fondul Social European in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative nr.212/02.11.2010- Ministerul Administratiei si Internelor,
 • VALOARE TOTALA PROIECT – 410.794,88 LEI
 • VALOARE ELIGIBILA NERAMBURSABILA FSE – 349.175,65 LEI
 • VALOARE ELIGIBILA NERAMBURSABILA DIN BUGETUL NATIONAL – 53.403,33 LEI
 • COFINANTARE ELIGIBILA A BENEFICIARULUI – 8.215,90 LEI
 • Urmând aceste două direcţii, principalele schimbări semnificative la nivelul activităţii Primăriei Oraşului Eforie sunt:
 • Îmbunătăţirea serviciilor administraţiei publice prin transmiterea către angajaţii Primăriei, într-o manieră planificată şi structurată, a unor informaţii de interes ridicat pentru posturile actuale şi orientarea cu privire la modul în care trebuie aceştia să-şi îndeplinească sarcinile specifice determinate de nevoile şi obiectivele instituţiei conform Strategiei de Dezvoltare Administrativă a Primăriei Oraşului Eforie 2010-2015;
 • Îmbunătăţirea controlului activităţilor prin comunicare eficientă, pentru reducerea timpului de rezolvare al sarcinilor;
 • In cadrul proiectului, finalizat in luna ianuarie 2012, au fost instruiti un numar de 57 de functionari publici care au primit diplome pentru specializarile de expert achizitii publice, manager financiar, lucru in echipa, inspector resurse umane, limba engleza in administratia publica locala, ECDL, Lucru in echipa, Comunicare interpersonala, dezvoltare durabila in administratia publica, Egalitate de sanse in administratia publica, Calitate si sisteme de management in administratia publica.
 • Proiectul de finanțare are ca obiectiv general Imbunătăţirea calităţii şi eficienţei actului administrativ în cadrul Primariei Oraşului Eforie in scopul Consolidarii capacităţii susţinute de training prin organizarea unui program de formare profesională a angajaţilor Primăriei Oraşului Eforie. Grupul ţintă al proiectului“Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a Primăriei Oraşului Eforie” este reprezentat de:
 • Primăria Oraşului Eforie ca autoritate a administraţiei publice locale care furnizează  servicii publice către comunitatea locală din oraşul Eforie.
 • Personalul angajat în cadrul Primăriei Eforie
 • Creşterea cu 1 a numărului de instituţii ale Administraţiei Publice Locale (APL) din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est care au organizat până la finalul anului 2012 un program de formare profesională pentru angajaţi;
 • Organizarea a 260 de zile participant la instruire (număr de participanţi x zile de instruire / participanţi);
 • Creşterea nivelului de instruire al personalului din cadrul Primăriei Oraşului Eforie până la finalul anului 2012.
Sari la conținut