Rezultatul final al concursului /examenului de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere de SEF BIROU EXECUTĂRI SILITE

 

 

 

 

Nr crt Functia  pt care candideaza Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut proba scrisa Punctaj obtinut proba interviu Pnctaj final obtinut Rezultatul
1 SEF BIROU MIHAIL ELENA 70,6 74,4 145 ADMIS

 

 

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Skip to content