Rezultatul probei interviu  a concursului /examenului de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere de SEF BIROU EXECUTĂRI SILITE

 

 

 

 

Nr crt Functia  pt care candideaza Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultatul
1 SEF BIROU MIHAIL ELENA 74.4 ADMIS

 

 

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

 

Skip to content