Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de conducere vacanta de sef birou Executari Silite din cadrul Directiei Economice Primăriei Orasului Eforie

 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(1)-(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 MIHAIL ELENA ADMIS  

 

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 29.05.2019, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Skip to content