Referitor la afirmația consilierilor PSD cu privire la faptul că extinderea perioadei de grație se datorează incapacității de plată a imprumutului contractat de Primaria Orașului Eforie de la Eximbank Romania SA, dorim să precizăm că această afirmație este total eronată intrucât:

  • In prezent data limita de utilizare a împrumutului menționat anterior este 31.08.2020. Rambursarea împrumutului utilizat până la data respectivă se face începand cu luna septembrie 2020. Ca urmare, introducerea unei perioade de grație nu exclude obligația Primariei Orașului Eforie, în calitate de împrumutat, de a-și achita ratele de principal începand cu luna septembrie 2020. Valoarea ratelor respective se regasește inclusă în bugetul orasului Eforie pe anul 2020.
  • Motivul pentru care s-a solicitat prelungirea perioadei de tragere si grație (cumulat) cu 4 luni, respectiv de la 31.08.2020 la 31.12.2020 se datorează intenției Primariei Orașului Eforie de utilizare integrală a creditului contractat pentru obiectivele comerciale menționate in anexa la HCL. Din păcate, până în prezent nu s-a reușit utilizarea integrala a împrumutului datorita situației actuale și conform estimărilor noastre este puțin probabil să se reușeasca utilizarea lui pana la 31.08.2020. Dorim sa folosim integral această facilitate de credit (prin extinderea perioadei de utilizare) întrucât condițiile de care beneficiem sunt foarte bune (ex. marja de dobandă este de 0.7pp, fară alte comisioane adiționale și o maturitate a împrumutului de 15 ani față de condițiile actuale din piață care presupun un cost financiar de minim 2pp si o maturitate de maxim 10 ani).

Subliniem încă odata că solicitarea de extindere a perioadei de tragere si grație (cumulat), dacă va fi aprobată de catre bancă, se face in interesul Orașului Eforie, în sensul păstrarii unor condiții financiare foarte bune și asigurării resurselor financiare pentru realizarea obiectivelor de interes public local.

În ceea ce privește afirmația cu privire la „fără a prezenta nici de această dată o analiză clară privind gradul de îndatorare al orașului Eforie”, trebuie să subliniem încă odata transparența de care am dat dovadă de fiecare dată când am inițiat un act legislativ. Este și cazul propunerii de HCL privind aprobarea unei finanțări de 4,5 MILIOANE de lei, unde in referatul de specialitate sunt furnizate toate informațiile necesare în baza analizelor competente facute in acest sens:

Valoarea Serviciului Datoriei Publice, calculata (a) in baza veniturilor proprii ale bugetului local obtinute in perioada 2017 – 2019 si (b) in conformitate cu prevederile legale in vigoare este de 6.517.040 RON (limita maxima de 30% din totalul mediei veniturilor proprii de 21.723.467 lei aferente perioadei 2017-2019). In prezent gradul de indatorare al Orasului Eforie atinge un maxim de aprox. 22% in 2021 si 2022 dupa care scade usor pana la aprox. 10% in anul 2032), autoritatea locala avand in prezent contractate doua facilitati de credit de la Eximbank. Odata cu contractarea creditului de investitii propus de 4.5 milioane lei, gradul de indatorare va inregistra un maxim de aprox. 25% in anul 2021-2023 (luand in considerare datele financiare publicate de BNR in 25.05.2020, ie Robor 3M = 2.55%) si ulterior va scadea treptat pana la aprox. 10% in 2032 cand acesta va fi rambursat integral

Administrația Orașului Eforie are în vedere contractarea acestui împrumut pentru asigurarea integrala a resurselor financiare necesare finalizării cât mai curand posibil a obiectivului rețeua de alimentare cu gaze naturale în orașul Eforie. Știm foarte bine cât de importantă este finalizarea acestei investiții pentru cetățenii orașului Eforie, atât din punct de vedere economic (în sensul de a beneficia de combustibilul „tradițional” cum beneficiaza mare parte din cetățenii României) cât și turistic (în sensul terminării lucrărilor cât mai curand posibil pentru a nu afecta semnificativ sezonul estival din Eforie și așa afectat de criza sanitară).

Legat de situația financiară a Orașului Eforie ne mândrim prin a spune că toate raportările periodice transmise catre Trezoreria Statului și toate rectificarile bugetare se găsesc publicate pe site www.primariaeforie.ro inca din 2015. Deci toate informațiile sunt furnizate în mod public și transparent cetățenilor orașului Eforie.

Așa cum am aratat anterior motivele cu privire la extinderea perioadei de tragere și grație (cumulat) la creditul existent sunt altele și nicidecum vreo imposibilitate de plata a obligațiilor contractuale. Precizăm că proiectul de hotarâre privind contractarea unui împrumut prin care se mandatează primarul să negocieze și semneze în numele și pe seama orașului Eforie (împreună cu celelalte prevederi din hotărâre) este modelul prevazut în normele de aplicare ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale și nu reprezinta un „moft” sau „concepție” din partea primarului. Practic este ceea ce prevede si impune legea în vigoare.

Din păcate observăm cu părare de rau necunoașterea procedurilor legale privind investițiile publice de catre consilierii PSD. Adoptarea documentației tehnico- economice, faza studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectul de investiții “Extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale în orașul Eforie” nu inseamna implicit si semnarea unui contract comercial care sa angajeze bugetul local. Va asigurăm că semnarea contractului comercial cu privire la “Extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale în orașul Eforie” se face în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și numai după ce sunt asigurate resursele financiare, fie că sunt de la buget, fie surse atrase precum credit, necesare plății obligațiilor asumate de catre Orașul Eforie. Contractarea împrumutului de 4.5 milioane ron are rolul de a asigura în completare resursele financiare necesare extinderii rețelei de alimentare cu gaze naturale în orașul Eforie, respectiv 20 de kilometri.

Datele la zi sunt următoarele: 95,5% din rețeaua de alimentare cu gaz din Eforie, 57,3 km din 60 km este realizată. Pe 30 km de rețea funcționează alimentarea cu gaz. La sediul distribuitorului autorizat sunt depuse în prezent 1700 de cereri de racordare, 600 fiind deja executate. Estimăm că în termen de 30-40 de zile se va realiza cuplarea localității Eforie Sud la rețeaua de alimentare cu gaz.

Sari la conținut