Primăria Oraşului Eforie anunță:

Începând cu data emiterii prezentei, 13.03.2020 și data de 31.03.2020 cu posibilitatea prelungirii acestui termen în funcție de evoluția situației la nivel național, în vederea prevenirii riscului de răspândire a infecției cu noul Coronavirus, se instituie următoarele măsuri la nivelul UAT Eforie:

o Se suspendă toate audienţele până la un termen ce va comunicat la o dată ulterioară – activitatea de relaţii cu publicul se desfășoară zilnic între orele 09:00 – 12:00 doar telefonic.

o Depunerea de petiţii şi documente care nu suportă amânare se va realiza numai în biroul destinat pentru activitatea de relaţii cu publicul, situat la parterul instituției.

o Se interzice accesul persoanelor din afara instituţiei în orice alte încăperi (etaj, curet interioară etc.).

o Uşile unde există instalat echipament de control acces se vor menţine închise. Se interzice distribuția de cartele de acces către populaţie/vizitatori, până la o data ce va fi comunicată ulterior.

o Accesul în instituţie se va realiza în regim restricţionat, maxim 2 (două) persoane. Personalul care asigură paza instituţiei nu va permite intrarea in instituţie a persoanelor care prezintă semne vizibile de boală.

o Toate persoanele vor utiliza dezinfectantul pus la dispoziţie la intrarea in instituţie.

La sediul Direcţiei Economice (Eforie Sud, str. Avram Iancu)

o Se interzice accesul în incintă – dincolo de punctul de control acces (unde se intră pe bază de cartelă) tuturor persoanelor din afara instituţiei.

o Au dreptul să pătrundă în incintă, dincolo de punctul de control access, numai persoanele autorizate de către administratorul public, pe răspunderea acestuia.

o Persoanele care vor utiliza sala de sedinţe (auditorii curţii de conturi/consilieri locali etc.) vor folosi uşa din faţa instituţiei.

o Contribuabilii care îşi achita impozitele şi taxele locale la sediul direcţiei economice vor intra pe rând, câte maxim două persoane. În acest scop se va amplasa personal de pază suplimentar în holul de la intrarea pentru contribuabili.

o Personalul care asigură paza instituției nu va permite intrarea in instituție a persoanelor care prezintă semne vizibile de boală.

o Toate persoanele vor utiliza dezinfectantul pus la dispoziţie la intrarea in instituţie.

o Programul de lucru cu publicul va fi restricţionat – între orele 08.30 – 12.30.

o Contribuabilii care îşi achita impozitele şi taxele locale la sediul direcţiei economice vor intra pe rând, câte maxim două persoane.

o Personalul care asigură paza instituţiei nu va permite intrarea în instituţie a persoanelor care prezintă semne vizibile de boală.

o Programul de lucru cu publicul va fi restricţionat – între orele 08.30 – 12.30.

o Toate persoanele vor utiliza dezinfectantul pus la dispoziţie la intrarea in instituţie.

La Sediul Poliţie Locale Eforie:

o Se interzice accesul în incintă tuturor persoanelor din afara instituţiei.

o Au dreptul să pătrundă în incintă numai persoanele autorizate de către Şeful de Serviciu Poliţie Locală, pe răspunderea acestuia.

La sediul SPCLEP din Eforie Nord

o Serviciul evidența persoane din cadrul SPCLEP Eforie se va rezuma la soluționarea cererilor doar cu o programare prealabilă la nr de telefon 0241.741860;

o Accesul în instituție se va realiza în regim restricționat la maxim 1 (una) persoană;

o Zona de așteptare va fi în exteriorul clădirii;

o Personalul va îndruma permanent cetățenii;

La Sala de Sport Eforie Nord

o Suspendarea tuturor activităţilor până la o adată comunicată ulterior;

o Efectuarea dezinfecţiei în data de 13.03.2020 şi păstrarea în stare salubră şi dezinfectată pentru cazarea populaţiei, pe termen scurt, în caz de urgenţă

Neîndeplinirea prevederilor prezentei dispoziții constituie abatere disciplinară și va fi sancționată conform legii.

Prezenta dispoziție va fi transmisa tuturor autorităților, instituțiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general oraș Eforie.

Primăria Orașului Eforie

0241748149, 0241748633, 0241748281, fax 0241748979

Relații cu Publicul Eforie Nord

0241741226

Direcția Financiară Eforie Sud

0241748281

Poliția Locală

0241748116, 0728281870

Email: secretariat@primariaeforie.ro

OBLIGAȚIA DE PLATĂ A TAXEI DE PROMOVARE TURISTICĂ

(1)Taxa specială pentru promovarea turistică a Orașului Eforie se percepe în sumă de 3 lei/persoană/noapte cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA.

(2)Taxa specială pentru promovarea turistică a Orașului Eforie se datorează de către unitatea de cazare, odată cu luarea în evidență a persoanelor cazate.

Cititi mai mult

Sari la conținut