COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

În şedinţa ordinară a Consiliului Local Eforie din data de 4 noiembrie 2015 a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 202/2015 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în oraşul Eforie pentru anul 2016. Hotărârea a fost realizată în concordanţă cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Noul cod fiscal aduce unele modificări faţă de prevederile existente, cele mai importante fiind la stabilirea şi calculul impozitului (şi a taxei) pe clădiri.
Astfel, începând cu 1 ianuarie 2016, clădirile aparţinând contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice se vor clasifica, din punct de vedere al destinaţiei, în clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale şi clădiri cu destinaţie mixtă, iar impozitul/taxa pe clădiri se va calcula în mod diferit, funcţie de destinaţia clădirilor.
Articolul nr. 453 din Legea 227/2015 ne furnizează definiţii ale unor termeni, de unde înţelegem ce înseamnă:
• clădire rezidenţială = construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;
• clădire nerezidenţială = orice clădire care nu este rezidenţială;
• clădire cu destinaţie mixtă = clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial;
La art. 495 din aceeaşi lege sunt stabilite obligaţiile contribuabililor cu privire la depunerea unor declaraţii la sediul organului fiscal:
• persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 29 februarie 2016;
• persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate şi la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 29 februarie 2016;
Nedepunerea declaraţiilor de mai sus sau depunerea acestora cu întârziere, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenzi.

Anunțul curent face parte din : Comunicate
Sari la conținut