În urma analizei ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având drept obiect prestarea serviciilor de salvare acvatică (cod CPV75252000-7 “servicii de salvare) și a posturilor de prim ajutor (cod CPV 85100000-0 “servicii de sănătate”) a fost desemnată câștigătoare oferta nr.10140/18.04.2022 operatorului economic SC SALVAMAR SERVICE SRL, totalizând 100 de puncte, cu o propunere financiară de 3037188 lei fără TVA.

PRIMAR: Robert Nicolae ŞERBAN

DIRECŢIA ECONOMICĂ/DIRECTOR EXECUTIV: Alina Elena OPREA

COMP. CONTRACTE ŞI PROCEDURI ACHIZIŢII: Cătălin CONTOR

OBLIGAȚIA DE PLATĂ A TAXEI DE PROMOVARE TURISTICĂ

(1)Taxa specială pentru promovarea turistică a Orașului Eforie se percepe în sumă de 3 lei/persoană/noapte cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA.

(2)Taxa specială pentru promovarea turistică a Orașului Eforie se datorează de către unitatea de cazare, odată cu luarea în evidență a persoanelor cazate.

Cititi mai mult

Sari la conținut