Rectificare BVC prin H.C.L. nr. 46 din 15.04.2020

Consiliul Local Eforie, avand in vedere ..()…: art (1) Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, art (2) Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul orasului Eforie, art (3) Prezenta hotarare va fi comunicata institutiilor, autoritatilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al orasului Eforie …

OBLIGAȚIA DE PLATĂ A TAXEI DE PROMOVARE TURISTICĂ

(1)Taxa specială pentru promovarea turistică a Orașului Eforie se percepe în sumă de 3 lei/persoană/noapte cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA.

(2)Taxa specială pentru promovarea turistică a Orașului Eforie se datorează de către unitatea de cazare, odată cu luarea în evidență a persoanelor cazate.

Cititi mai mult

Sari la conținut