Rectificare BVC prin H.C.L. nr. 46 din 15.04.2020

Consiliul Local Eforie, avand in vedere ..()…: art (1) Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, art (2) Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul orasului Eforie, art (3) Prezenta hotarare va fi comunicata institutiilor, autoritatilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al orasului Eforie …

Sari la conținut