2020 – buget

Rectificare BVC prin H.C.L. nr. 46 din 15.04.2020

Consiliul Local Eforie, avand in vedere ..()…: art (1) Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, art (2) Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul orasului Eforie, art (3) Prezenta hotarare va fi comunicata institutiilor, autoritatilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al orasului Eforie …

citește mai mult

Rectificare BVC prin H.C.L. nr. 42 din 31.03.2020

Consiliul Local Eforie, avand in vedere ..()…art (1) Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie, conform anexei care face parte integranta din prenzenta hotarare, art (2) Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie, art (3) Prezenta hotarare va fi comunicata institutiilor, autoritatilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al orasului Eforie …

citește mai mult

Bugetul de Venituri si Cheltuieli anul 2020

Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Eforie pentru exercitiul financiar 2020. Consiliul Local Eforie hotaraste: Art (1) Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli al orasului Eforie pentru anul 2020 conform anexei nr.1 Art (2) Se aproba programul de investitii pentru anul 2020 conform anexei nr. 2 …

citește mai mult
Sari la conținut