IMPOZITUL PE SPECTACOLE

 1. Formular tipizat „Declaratie/decont de impunere privind activitatile artistice si distractive de videoteca/discoteca“ sau „Decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole“;
 2. Biletele – pentru vizare;
 3. Buletin/ carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 4. Delegatie/ imputernicire – original si copie.

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT


 • Acte necesare pentru declararea dobandirii unui mijloc de transport pe apa PJ

  1. Formularul tipizat  „Declaratie fiscala-decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa“ ;
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii – copie, în cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate;
  3. Actul de dobandire al mijlocului de transport – original si copie;
  4. Atestatul de bord, emis de Capitanie;
  5. Certificatul de atestare fiscala eliberat în vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
  6. Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
  7. Delegatie/ împuternicire – original si copie.

NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire.


 

Declaratie fiscala/ Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport 

 1. Formularul tipizat „Declaratie fiscala-decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport”;
 2. Certificatul de inmatriculare al societatii – copie, in cazul în care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate;
 3. Actul de dobândire al mijlocului de transport (contract de vanzare-cumparare,factura,contract de leasing)– original si copie;
 4. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original (se poate obtine de la agentiile fiscale SPIT sau de la birourile de intermedieri auto);
 5. Carte de identitate a mijlocului de transport – original si copie;
 6. Certificatul de atestare fiscala eliberat în vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
 7. Proces-verbal de predare-primire pentru mijlocul de transport – original si copie pentru mijloacele de transport dobandite prin contract de leasing;
 8. Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
 9. Delegatie/ imputernicire – original şi copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire/ 30 de zile de la data contractului de leasing sau procesului verbal de predare – primire, după caz.


 

Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone 

 1. Formularul tipizat „Declaratie fiscala-decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12T”;
 2. Certificatul de inmatriculare al societatii – copie, în cazul în care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate;
 3. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original (se poate obtine de la agentiile fiscale S.P.I.T. sau de la birourile de intermedieri auto);
 4. Carte de identitate a mijlocului de transport – original si copie;
 5. Actul de dobandire al mijlocului de transport – original si copie;
 6. Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
 7. Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
 8. Delegatie/ imputernicire – original şi copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire


 

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport 

 1. Formularul tipizat „Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport“;
 2. Actul de înstrainare – original si copie/Adeverinţă de predare la o societate de colectare a fierului vechi – original si copie;
 3. Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie, dupa caz;
 4. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 5. Delegatie/imputernicire – original si copie..

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de instrainare.

IMPOZITUL/TAXA PE TEREN

 • Acte necesare declararii dobandirii unui imobil (teren) – PJ
  1. Formularul tipizat „Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului – taxei pe teren – PJ“;
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie, in cazul în care nu mai există alte bunuri declarate pe societate;
  3. Actul de dobandire a proprietatii terenului – original si copie (contractele de vanzare-cumpărare vor fi în mod obligatoriu autentificate la Notariat);
  4. Planuri/schite cadastrale – copie;
  5. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original şi copie;
  6. Delegatie/imputernicire – original şi copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire


 

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile (teren) – PJ 

 1. Formularul tipizat “Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – PJ”;
 2. Actul de instrainare a proprietatii terenului – original si copie;
 3. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 4. Delegatie/imputernicire – original şi copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data instrainarii.

IMPOZITUL/TAXA PE CLADIRI

 • Acte necesare pentru declararea dobandirii unui Imobil (cladire)- PJ
  1. Formularul tipizat „Declaratie fiscala-decizie de impunere pentru stabilirea impozitului- taxei pe cladiri – PJ“;
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie;
  3. Actul de dobandire a proprietatii cladirii – original si copie;
  4. Planuri/schite cadastrale – copie;
  5. Balanaaa aferenta lunii in care se dobandeşte imobilul;
  6. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
  7. Delegatie/imputernicire – original si copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire


 

 1. Formularul tipizat „Declaratie fiscala-decizie de impunere pentru stabilirea impozitului- taxei pe cladiri – PJ“;
 2. Autorizatia de construcţie – original şi copie;
 3. Procesul – verbal de recepţie finala/de finalizare a lucrarilor – original si copie;
 4. Nota de regularizare emisa de Primaria Municipiului Constanta – original si copie;
 5. Memoriu justificativ – original si copie;
 6. Planuri/schite cadastrale – copie;
 7. Balanta de verificare a societatii aferenta lunii in care a intervenit modificarea sau modernizarea cladirii;
 8. Buletin/carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
 9. Delegatie/ imputernicire – original si copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data procesului-verbal de receptie finala sau de finalizare a lucrarilor.


 

 Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – Persoane Juridice 

 1. Formularul tipizat “Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile PJ”;
 2. Actul de instrainare a proprietatii cladirii – original si copie xerox;
 3. Balanta aferenta lunii in care se instraineaza;
 4. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;
 5. Delegatie/ imputernicire.

NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data instrainarii.


 

 1. Formularul tipizat “Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile PJ”;
 2. Autorizatia de demolare – original si copie;
 3. Procesul verbal de demolare – original si copie;
 4. Nota de constatare – copie;
 5. Balanta aferenta lunii în care se demoleaza imobilul;
 6. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original şi copie;
 7. Delegatie/imputernicire – original şi copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data procesului-verbal de demolare.

TAXA TRAMA STRADALA

Conducatorii autovehiculelor de marfa au obligatia de a obţine Autorizatie de circulaţie de la Primăria Eforie. In vederea eliberarii “Autorizatiei de circulatie” solicitantul va inainta o cerere tip la care va anexa urmatoarele: copia certificatului de inmatriculare a societatii, copia talonului sau a cartii de identitate a autovehiculului pentru care se urmareste obtinerea autorizatiei si alte copii ale documentelor legale relevante.

Contravaloarea taxei poate fi achitata prin ordin de plata in contul Primariei Oraşului Eforie deschis la Trezoreria Oraşului Eforie, prin numerar la casierie sau direct, la funcţionarii cu drept de încasare pe teren a taxei.

 

OBLIGAȚIA DE PLATĂ A TAXEI DE PROMOVARE TURISTICĂ

(1)Taxa specială pentru promovarea turistică a Orașului Eforie se percepe în sumă de 3 lei/persoană/noapte cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA.

(2)Taxa specială pentru promovarea turistică a Orașului Eforie se datorează de către unitatea de cazare, odată cu luarea în evidență a persoanelor cazate.

Cititi mai mult

Sari la conținut