IMPOZITUL PE SPECTACOLE

 1. Formular tipizat „Declaratie/decont de impunere privind activitatile artistice si distractive de videoteca/discoteca“ sau „Decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole“;
 2. Biletele – pentru vizare;
 3. Buletin/ carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 4. Delegatie/ imputernicire – original si copie.

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT


 • Acte necesare pentru declararea dobandirii unui mijloc de transport pe apa PJ

  1. Formularul tipizat  „Declaratie fiscala-decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa“ ;
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii – copie, în cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate;
  3. Actul de dobandire al mijlocului de transport – original si copie;
  4. Atestatul de bord, emis de Capitanie;
  5. Certificatul de atestare fiscala eliberat în vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
  6. Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
  7. Delegatie/ împuternicire – original si copie.

NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire.


 

Declaratie fiscala/ Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport 

 1. Formularul tipizat „Declaratie fiscala-decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport”;
 2. Certificatul de inmatriculare al societatii – copie, in cazul în care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate;
 3. Actul de dobândire al mijlocului de transport (contract de vanzare-cumparare,factura,contract de leasing)– original si copie;
 4. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original (se poate obtine de la agentiile fiscale SPIT sau de la birourile de intermedieri auto);
 5. Carte de identitate a mijlocului de transport – original si copie;
 6. Certificatul de atestare fiscala eliberat în vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
 7. Proces-verbal de predare-primire pentru mijlocul de transport – original si copie pentru mijloacele de transport dobandite prin contract de leasing;
 8. Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
 9. Delegatie/ imputernicire – original şi copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire/ 30 de zile de la data contractului de leasing sau procesului verbal de predare – primire, după caz.


 

Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone 

 1. Formularul tipizat „Declaratie fiscala-decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12T”;
 2. Certificatul de inmatriculare al societatii – copie, în cazul în care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate;
 3. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original (se poate obtine de la agentiile fiscale S.P.I.T. sau de la birourile de intermedieri auto);
 4. Carte de identitate a mijlocului de transport – original si copie;
 5. Actul de dobandire al mijlocului de transport – original si copie;
 6. Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
 7. Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
 8. Delegatie/ imputernicire – original şi copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire


 

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport 

 1. Formularul tipizat „Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport“;
 2. Actul de înstrainare – original si copie/Adeverinţă de predare la o societate de colectare a fierului vechi – original si copie;
 3. Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie, dupa caz;
 4. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 5. Delegatie/imputernicire – original si copie..

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de instrainare.

IMPOZITUL/TAXA PE TEREN

 • Acte necesare declararii dobandirii unui imobil (teren) – PJ
  1. Formularul tipizat „Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului – taxei pe teren – PJ“;
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie, in cazul în care nu mai există alte bunuri declarate pe societate;
  3. Actul de dobandire a proprietatii terenului – original si copie (contractele de vanzare-cumpărare vor fi în mod obligatoriu autentificate la Notariat);
  4. Planuri/schite cadastrale – copie;
  5. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original şi copie;
  6. Delegatie/imputernicire – original şi copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire


 

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile (teren) – PJ 

 1. Formularul tipizat “Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – PJ”;
 2. Actul de instrainare a proprietatii terenului – original si copie;
 3. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 4. Delegatie/imputernicire – original şi copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data instrainarii.

IMPOZITUL/TAXA PE CLADIRI

 • Acte necesare pentru declararea dobandirii unui Imobil (cladire)- PJ
  1. Formularul tipizat „Declaratie fiscala-decizie de impunere pentru stabilirea impozitului- taxei pe cladiri – PJ“;
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie;
  3. Actul de dobandire a proprietatii cladirii – original si copie;
  4. Planuri/schite cadastrale – copie;
  5. Balanaaa aferenta lunii in care se dobandeşte imobilul;
  6. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
  7. Delegatie/imputernicire – original si copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire


 

 1. Formularul tipizat „Declaratie fiscala-decizie de impunere pentru stabilirea impozitului- taxei pe cladiri – PJ“;
 2. Autorizatia de construcţie – original şi copie;
 3. Procesul – verbal de recepţie finala/de finalizare a lucrarilor – original si copie;
 4. Nota de regularizare emisa de Primaria Municipiului Constanta – original si copie;
 5. Memoriu justificativ – original si copie;
 6. Planuri/schite cadastrale – copie;
 7. Balanta de verificare a societatii aferenta lunii in care a intervenit modificarea sau modernizarea cladirii;
 8. Buletin/carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
 9. Delegatie/ imputernicire – original si copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data procesului-verbal de receptie finala sau de finalizare a lucrarilor.


 

 Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – Persoane Juridice 

 1. Formularul tipizat “Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile PJ”;
 2. Actul de instrainare a proprietatii cladirii – original si copie xerox;
 3. Balanta aferenta lunii in care se instraineaza;
 4. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;
 5. Delegatie/ imputernicire.

NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data instrainarii.


 

 1. Formularul tipizat “Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile PJ”;
 2. Autorizatia de demolare – original si copie;
 3. Procesul verbal de demolare – original si copie;
 4. Nota de constatare – copie;
 5. Balanta aferenta lunii în care se demoleaza imobilul;
 6. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original şi copie;
 7. Delegatie/imputernicire – original şi copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data procesului-verbal de demolare.

Sari la conținut