IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Declaratie fiscala/ Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa 


Declaratie fiscala/ Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport 


Declaratie fiscala – decizie de impunere vehicule lente 

 • Acte necesare
  1. Formularul tipizat ‘Declaratie fiscala de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente – PF-PJ’;
  2. Cartile de identitate /Buletinele de identitate  ale proprietarilor – original si copie;
  3. Actul de dobandire al mijlocului de transport – original si copie;
  4. Certificatul de atestare fiscala, eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
  5. Delegatie/imputernicire si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire.


 

Declaratie fiscala – decizie de impunere auto 

 1. Formularul tipizat “Declaratie Fiscala – Decizie de impunere (pentru tipul de mijloc de transport dobandit)”;
 2. Cartile de identitate /Buletinele de identitate  ale proprietarilor – original si copie ;
 3. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original; (se poate obtine de la agentiile fiscale S.P.I.T. sau de la birourile de intermedieri auto);
 4. Cartea de identitate a mijlocului de transport – original si copie;
 5. Actul de dobandire a mijlocului de transport (contract de vaanzare-cumparare, factura, contract de leasing, certificat de mostenitor, hotarare judecatoreasca etc.) – original si copie;
 6. Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
 7. Procesul verbal de predare-primire pentru mijlocul de transport – copie, pentru mijlocele de transport dobandite prin contractul de leasing.
 8. Delegatia/imputernicirea si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz;

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire/ 30 de zile de la data contractului de leasing sau procesului verbal de predare – primire, dupa caz.


 

 1. Formularul tipizat “Declaratie Fiscala – Decizie de impunere (pentru tipul de mijloc de transport dobandit)'”;
 2. Cartea de identitate a utilizatorului – original;
 3. Contract de leasing – copie;
 4. Carte identitate a mijlocului de transport – copie;
 5. Proces-verbal de predare-primire pentru mijlocul de transport – copie;
 6. Delegatia/imputernicirea si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz.

NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data contractului de leasing sau procesului verbal de predare – primire.


Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport PF 

 1. Formularul tipizat „Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport – PF-PJ”;
 2. Actul de instrainare – original si copie/Adeverinta de predare la o societate de colectare a fierului vechi – original si copie;
 3. Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – original si copie;
 4. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original (se poate obtine de la agentiile fiscale S.P.I.T. sau de la birourile de intermedieri auto);
 5. Cartea de identitate/Buletinul de identitate a proprietarului – original si copie;
 6. Delegatie/imputernicire si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz.

NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data actului de instrainare.


 

Cerere transfer auto – Persoane Fizice 

 1. Formularul tipizat „Cerere transfer auto”;
 2. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original (se poate obtine de la agentiile fiscale S.P.I.T. sau de la birourile de intermedieri auto);
 3. Cartea de identitate a mijlocului de transport – original si copie;
 4. Cartea de identitate/Buletinul de identitate a proprietarului – original si copie;
 5. Delegatia/imputernicirea si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data modificarii adresei de domiciliu.

IMPOZITUL /TAXA PE TEREN

 • Acte necesare pentru declararea dobandirii unui teren
  1. Formularul tipizat “Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren – PF”;
  2. Actul de dobandire a proprietatii terenului – original si copie;
  3. Planurile/schitele cadastrale – original si copie;
  4. Cartile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
  5. Delegatia/imputernicirea si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire.


 

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile (teren) PF 

 1. Formularul tipizat  „Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – PF”;
 2. Actul de instrainare a proprietatii terenului – original si copie;
 3. Cartile de identitate /Buletinele de identitate  ale proprietarilor – original si copie;
 4. Delegatie/imputernicire si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz.

NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data instrainarii terenului.

IMPOZITUL/TAXA PE CLADIRI

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri – Persoane Fizice  

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire


 

Acte necesare pentru declararea construirii / extinderii / imbunatatirii unei cladiri


 

Acte necesare pentru declararea scoaterii din evidenta / instrainarii unei cladiri


 

Declaratie speciala de impunere privind stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri  


Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – Persoane Fizice  

 1. Formularul tipizat „Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – PF”;
 2. Actul de instrainare a imobilului – copie/original;
 3. Carţile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
 4. Delegatia/imputernicirea si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz;
 5. Formularul tipizat “Declaratie speciala de impunere privind stabilirea impozitului pe cladiri majorat, în cazul PF detinatoare a mai multor cladiri” – în situatia in care in urma instrainarii, contribuabilul ramane cu mai multe cladiri in proprietate.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data instrainarii.

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii unui mijloc de transport sau schimbarii domiciliului/sediului/punctului de lucru de catre detinatorul acestuia se va depune o declaratie la care va anexa acte doveditoare. Detinatorii autovehiculelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, care vor efectua, pe parcursul anului 2013, cel putin o operatiune de transport rutier international au obligatia, potrivit Hot. nr. 956/19.08.2009, sa depuna o declaratie In termen de 30 de zile de la efectuarea acesteia.


 

Termene de plata

Rata I
– pana la 31.03.2014 inclusiv
Rata II
– pana la 30.09.2014 inclusiv


 

 

Sanctiuni

ABATERE CUANTUM AMENDA (LEI)
depunerea peste termen a declaratiilor fiscale; de la 70 la 279
Nedepunerea declaratiilor fiscale; de la 279 la 696
Nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea,
inregistrarea/radierea bunurilor impozitabile, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

IMPOZITUL/TAXA PE TEREN

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii, intervenirii unor schimbari privind domiciliul fiscal al proprietarului, realizarii unor modificari ce conduc la recalcularea impozitului/taxei pe teren datorat sau intervenirii unor schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea impozitului/ taxei pe teren se va depune o declaratie la care se vor anexa documentele doveditoare.


 

Termene de plata

Rata I
– pana la 31.03.2014 inclusiv
Rata II
– pana la 30.09.2014 inclusiv

Daca se achita integral impozitul pana la data de 31.03.2014 (prima scadenta) se ofera o bonificatie de 5%.


 

Sanctiuni

ABATERE CUANTUM AMENDA (LEI)
depunerea peste termen a declaratiilor fiscale; de la 70 la 279
Nedepunerea declaratiilor fiscale; de la 279 la 696
Nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea,
inregistrarea/radierea bunurilor impozitabile, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

Impozitul/Taxa pe cladiri

Termene de impunere/scadere a declaraţiilor

In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii, construirii, extinderii, reconstruirii, consolidarii, modernizarii, demolarii, modificarii, sau in cazul in care intervin schimbari privind denumirea persoanei juridice, a situatiei juridice de natura sa conduca la modificarea impozitului/taxei pe cladiri, a domiciliului fiscal se va depune o declaratie la care se vor anexa documentele doveditoare.


 

Termene de plata

Rata I
– pana la 31.03.2014 inclusiv
Rata II
– pana la 30.09.2014 inclusiv

Daca se achita integral impozitul pana la data de 31.03.2014 (prima scadenta) se ofera o bonificatie de 5%.


 

Sanctiuni

ABATERE     CUANTUM  AMENDA (LEI)
depunerea peste termen a declaratiilor fiscale; de la 70 la 279
Nedepunerea declaratiilor fiscale; de la 279 la 696
Nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea,
inregistrarea/radierea bunurilor impozitabile, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

 

Sari la conținut