Anunt Public

ANUNT REFERITOR LA Persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina

Inspectoratul General pentru Imigrări este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne care exercită atribuțiile ce îi sunt date prin lege pentru implementarea politicilor României în domeniile migrației, azilului și al integrării străinilor, precum și a legislației relevante în aceste domenii.

citește mai mult

A N U N Ț

privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al orașului EFORIE

citește mai mult

Anunt

Termenele de plată aferente lunii noiembrie pentru decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea refugiaților proveniți din zona conflictului armat din Ucraina se vor decala până la momentul în care Primăria Eforie va primi de la ISU “Dobrogea” Constanta sumele de bani cu aceasta destinatie.

citește mai mult

Sari la conținut