bibliografie concurs recrutare referent, clasa III, grad profesional asistent- Compartiment Autorizare si Monitorizare Agenti economici

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul organizat pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie  vacanta de referent  clasa III grad professional asistent din cadrul  Compartimentului Autorizare si Monitorizare Agenti Economici

 

 

  • Constituţia României, republicată
  • G nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ

–    Legea nr.50/1991actualizată și republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

–   O.G 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor  de piata , cu

modificările și completările ulterioare

 

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut