rezultat final concurs de promovare in functie publica de conducere de sef serviciu al Serviciului Politie Locala

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Rezultat selectie dosare Punctaj obtinut la proba scrisa

 

Punctaj obtinut la proba interviu Punctaj final  obtinut Rezultatul final al concursului
1 N. A.

    Nr inreg. 14988/08.06.2022

ADMIS 88 89,6 177,6 ADMIS

 

     

 

     Afisat azi,23.06.2022, ora 14.30, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

Rezultat selectie dosare – Concurs pentru 2 functii de executie din cadrul Serviciului Urbanism si Disciplina in Constructii

Inspector, clasa I, grad profesional superior – N.C 13567/25.05.2022 – RESPINS – Nu indeplineste condițiile de studii solicitate -studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă conf.art. 386 lit a din OUG 57/2019 privind codul administrativ -Lipsa adeverinta care atestă starea de sănătate , eliberată de medicul de familie

Concurs recrutare 2 functii publice de executie din cadrul Serviciului Urbanism si Disciplina in Constructii

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de executie vacante din cadrul Serviciului Urbanism și Disciplina în Constructii din subordinea Arhitectului Sef din cadrul aparatului de specialitate al primarului:– inspector, clasa I, grad profesional debutant;– inspector, clasa I, grad profesional superior. Concursul de recrutare constă în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă, interviul…

Rezultat proba scrisa concurs – asistent medical generalist- Compartiment Cabinete medicale scolare

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Punctaj obtinut Rezultatul probei scrise
1 T. G.

    Nrinreg. 9177/05.04.2022

72,83 ADMIS
2 D. D.

Nr inreg. 9761/21.04.2022

37,33 RESPINS
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 27.04.2022, ora 14.00, la sediul  Directiei Eonomice a Primariei Eforie, str Avram Iancu nr 3
  •  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucratoare de la data  afişarii, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului 286/2011 si se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina

Afisat azi, 21.04.2022, ora 13.30, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1  precum si la sediul Politiei Locale din Eforie Sud, str Avram Iancu  nr 3

Sari la conținut