ANUNT publicitate SMIS 149828

Obiectul contractului: servicii de informare si publicitate a proiectului cu titlul „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN ORASUL EFORIE IN VEDEREA GESTIONARII CRIZEI CAUZATE DE COVID 19 PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SANITARE” finantat in cadrul POIM/964/10/1/Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 si al consecintelor sale sociale – Cod SMIS 149828;
Contract de finantare nr. 1509/08.06.2022.

Anunt nr 12940 din 19.05.2022

2.1 imobil teren în suprafață de 74 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Vlad Țepes nr. 2, identificat cu I.E. 107411, (teren împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 112 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 70 din 29 aprilie 2021 și nr. 286 din 26 noiembrie 2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

Procedura privind contractarea de către Orasul Eforie a unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 14.696.436,42

 • FINANCIARE

  Situatii Financiare 31.03.2022 (Trim I 2022) – Accesati acest link

  Situatii Financiare 31.12.2021 – Accesati acest link

  Situatii Financiare 31.12.2020 – Accesati acest link

  Situatii Financiare 31.12.2019 – Accesati acest link

 • DOCUMENTE PROCEDURA

  CAIET SARCINI – Accesati acest link

  ANEXA CAIET SARCINI – Accesati acest link

  Eforie Caiet de sarcini 14.6 mio ron – Accesati acest link

  Eforie clauze contractuale – Accesati acest link

  Eforie formulare 14.6 mio – Accesati acest link

  Scadentar estimativ 7.1 mil ron – Accesati acest link

  Scadentar estimativ 7.5 mil ron – Accesati acest link

 • ALTE DOCUMENTE

  1.1 – Contract scanat BELONA EFORIE – Accesati acest link

  1.2 118331 AA nr.2 UAT EFORIE Beneficiar – Accesati acest link

  1.3 Anexa 2 AA nr. 2 118331 Grafic rambursare – Accesati acest link

  2.1 CTR FINANTARE SMIS 124011 – Accesati acest link

  3.1 125840 contract 1st_Avizat OI1 MLPDA – Accesati acest link

  3.2 Act aditional 1 smis 125840 ex OI1 – Accesati acest link

  3.3 SE_13_125840_AA nr.2 ex OI SE v2_s – Accesati acest link

  4.1 125841 contract solicitant MC – Accesati acest link

  4.2 SE_13 1 SUERD_125841_Act aditional 1 ex. BENEFICIAR_4_125841 – Accesati acest link

  5. CTRF 1.1.146 final_MM-semnat – Accesati acest link

   

  HCLE AJUSTARE OG15 SMIS 125841 – Accesati acest link

  HCLE AJUSTARE PRETURI OG15 SMIS125840 – Accesati acest link

  ANALIZA ORAS EFORIE DEC 2021 VS DEC 2020 – Accesati acest link

  ANEXA 1.3 – Accesati acest link

  ANEXA 1.3_ACTUAL – Accesati acest link

  ANEXA 1.4 ACTUAL – Accesati acest link

  ANEXA 1.4 – Accesati acest link

  EFORIE TRIM I 2022 VS TRIM II 2021 – Accesati acest link

  fluxuri 2019,2020,2021 – Accesati acest link

  Subregistrul datoriei publice interne locale – Accesati acest link

 • CLARIFICARI

  Raspuns clarificare NR. 1 – Accesati acest Link

  Raspuns clarificare NR. 2 – Accesati acest Link

ANUNT Nr. 12336 din 13.05.2022

1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Eforie, str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, judeţul Constanța, telefon 0241748149, fax 0241748979 , email secretariat@primariaeforie.ro.2.Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie vândute …

Anunt nr. 10795 din 28.04.2022

Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Eforie, str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, judeţul Constanța, telefon 0241748149, fax 0241748979 , email secretariat@primariaeforie.ro …

Sari la conținut