Anunt SMIS 124011

Comunicat de presă

17 martie 2021

A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Reabilitare și modernizare școala gimnazială nr. 1 Eforie Nord, construire sală de sport, amplasare rezervă incendiu, refacere împrejmuire”

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Eforie, județul Constanța, în calitate de Beneficiar a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Reabilitare și modernizare școala gimnazială nr. 1 Eforie Nord, construire sală de sport, amplasare rezervă incendiu, refacere împrejmuire”, cod SMIS 124011, cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020° si cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului are în vedere îmbunătățirea calității infrastructurii de educație din Orașul Eforie pentru creșterea calității actului educațional, creșterea participării populației școlare la procesul educațional, descurajarea absenteismului și reducerea fenomenului de abandon/părăsire timpurie a școlii, pentru creșterea ratei de absolvire și tranziție spre niveluri superioare de educație.

Obiective specifice ale proiectului vizează: 

  • Reabilitarea, modernizarea, echiparea Școlii Gimnaziale nr. 1 Eforie Nord, extinderea prin construirea sălii de sport, cu scopul asigurării unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate pentru toți copiii, cu prioritate grupurile care se află în risc sporit de abandon școlar și de părăsire timpurie a școlii.
  • Accesul a peste 390 de participanți la procesul educațional, învățământul general obligatoriu (clasele I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare) în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Eforie Nord, până la finalul anului 2023.

Beneficiarii direcți ai investiției sunt:

  1. Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Eforie, în calitate de solicitant și beneficiar al proiectului de finanțare, asigurând potrivit competențelor sale, condițiile materiale și financiare necesare pentru buna funcționare a instituțiilor și serviciilor publice de educație.
  2. Școala Gimnazială nr 1 Eforie Nord, asigurând instruirea pentru două trepte de învățământ, primar și gimnazial, inclusiv clasa pregătitoare, activitatea desfasurându-se în 2 schimburi.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt:

  • Unitățile școlare din orașul Eforie și județul Constanța;
  • Populația școlară ce va fi înscrisă, în următorii ani, la Școala Gimnazială nr 1 Eforie Nord;
  • Populația școlară existentă la nivelul orașului Eforie și județului Constanța, în ciclurile de învațământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal;
  • Comunitatea locală/populația orașului Eforie estimată conform datelor statistice la peste 10.000 locuitori, prin creșterea calității actului educațional și a nivelului de educație al familiilor.

Valoarea totală a contractului de finanțare este în sumă de 9.863.178,69 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 8.383.701,88 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 1.282.213,23 lei, iar valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului este de 197.263,58 lei.

Finanțarea proiectului este asigurată prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 : ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiţii 10.1 :

”Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 10.1 : ”Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”.

Perioada de implementare a proiectului este de 69 luni (02.04.2018 – 31.12.2023).

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: Manager proiect – Cretu Cecilia , tel. 0241.748.633, e-mail: cecilia.cretu@primariaeforie.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Anunțul curent face parte din : Proiecte Anunturi
Sari la conținut