Anunt public

Prin prezenta, in conformitate cu Legea nr.98/2016, autoritatea contractanta invita operatorii economici cu experienta in domeniul elaborarii documentatiei pentru accesarea de fonduri europene, sa depuna oferta pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect:  elaborarea documentatiei de finantare pentru realizarea proiectului de mobilitate urbana, reducere a emisiilor de dioxid de carbon in Orasul Eforie, care va fi intocmit, depus și finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.2 – Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor,  Cod CPV 79411000-8 Servicii generale de consultanta in management (Rev. 2).
Criteriile minime de participare: prezentare a societatii cu privire la experienta similara, in domeniul fondurilor europene iar firma sa se regaseasca in catatologul de produse SEAP.
Termen limita ridicare caiet sarcini de la sediul autoritatii contractante din strada Progresului nr.1 Eforie Sud, Judet Constanta – miercuri, 08.02.2017 ora 09,00
Termen limita depunere oferta – vineri, 10.02.2017 ora 11,00
Anunțul curent face parte din : Anunt Public
Sari la conținut