ANUNT PUBLIC

Nr. 10051 / 04.04.2024

– privind REZULTATUL FINAL AL PROCESULUI DE EVALUARE ȘI SELECȚIE a partenerilor relevanți pentru Comitetului de elaborare, implementare și monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Urbană a Orașului Eforie 2021-2027

Echipa administrativă din cadrul Comitetului de elaborare, implementare și monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Urbană a Orașului Eforie 2021-2027, constituită prin Dispoziția Primarului nr. 309 din 26.09.2023, aduce la cunoștința publică REZULTATUL FINAL privind evaluarea și selecția formularelor de candidatură, depuse de către partenerii relevanți din partea societății civile, mediului de economic și social de la nivel UAT oraș Eforie ce vor face parte din CEIM SDU Eforie, aceștia fiind:

1. Consiliul Județean Constanța;

2. Asociația Forumul Artelor Vizuale (FAV);

3. Asociația Patronală „Eforia Turistica”;

4. Parohia Eforie Nord III- Biserica „Sf. Proroc Ilie Tesviteanul;

5. Organizația Patronală EFORIE;

6. Liceul Teoretic „Carmen Sylva”-Eforie Sud.

Prezentul anunț se publică astăzi, 04.04.2024 pe site ul oficial al instituției la următorul link: https://www.primariaeforie.ro/anunt-public-57/

Anunțul curent face parte din : Anunt Public
Sari la conținut