Anunt Public

Anunt Nr.    17624 din 30.06.2023

Avand in vedere art. 342 alin. (1) si (2) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, licitatia pentru atribuirea contractului de vanzare pentru imobilul teren în suprafață de  32 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Carmen Sylva nr. 25B, identificat cu I.E. 107624, vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 107 din 30 mai 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019din data de 16.03.2023 afisata cu nr. 15453/12.06.2023si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a VI-a nr. 108/14.06.2023 se anuleaza.

Documentatia pentru participarea la licitatie se retrage in baza unei cereri.

Sumele platite conform caietului de sarcini se restituie in baza unei cereri care trebuie sa fie insotita de chitantele in original/O.P.

 

PRIMAR,

SERBAN Robert Nicolae

DIRECTIA ADMINISTRAREA

DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

DIRECTOR EXECUTIV

MANEA Daniel

Intocmit si redactat

INSPECTOR

NEGREA Claudiu

Anunțul curent face parte din : Anunt Public Licitatii Imobiliare
Sari la conținut