Urmare finalizarii procedurii  de selectie  desfasurata  in perioada 27.05.2016 – 10.06.2016 in vederea selectarii unui Partener la depunerea  cererii de finantare în cadrul Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 4 va informam:

 

Comisia constituita prin dispozitia nr.155 din 12.05.2016 a analizat documentele depuse de cei 9 (noua) ofertanti si  a concluzionat ca S.C. Arta Cunoasterii Pure S.R.L., S.C. Ge-Cost 2001 S.R.L. si Centrul  pentru  Dezvoltarea Comunitara Carpatica indeplinesc conditiile de participare ca si Parteneri in cadrul depunerii cererii de finantare  în cadrul Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 4.

Skip to content