anunt privind anularea concursului de recrutare pentru functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior-Compartiment Situatii de Urgenta

Primăria oraşului Eforie, având în vedere adresa ANFP nr.48032/2023, înregistrată la Primăria oraşului Eforie sub nr. 29418/23.10.2023, anunță anularea concursului organizat în vederea ocupării unei funcții publice vacante din categoria funcționarilor publici de execuție, de inspector, clasa I, gradul profesianal superior, la Compartimentul Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Eforie, cu data de susținere a probei scrise în ziua de 06.11.2023, ora 10,00 — proba scrisă , la sediul Primăriei Orașului Eforie -sala de sedinte din str Avram Iancu nr 3,Eforie Sud, județul Constanșa, ca urmare a constatării unui viciu de procedură în inițierea și organizarea concursului.

Primăria orașului Eforie va organiza un nou concurs pentru ocuparea funcției publice vacante, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Afișat astăzi, 26.10.2023 la Avizierul Primăriei Orașului Eforie și comunicat Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut