Anunt Nr. 6145 din 07.03.2022

1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Eforie, str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, judeţul Constanța, telefon 0241748149, fax 0241748979 , email secretariat@primariaeforie.ro

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie vândute:

2.1 imobil teren în suprafață de 74 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Vlad Țepes nr. 2, identificat cu I.E. 107411, (teren împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 112 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 70 din 29 aprilie 2021 și nr. 286 din 26 noiembrie 2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.2 imobil teren în suprafață de 121 mp (120 mp din măsurători) care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, bd. Tudor Vladimirescu, identificat cu I.E. 107387, (prețul minim de pornire a vânzării este de 213 euro/mp fără T.V.A.), vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 24 din 25 februarie 2021 și nr. 287 din 26 noiembrie 2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.3 imobil teren în suprafață de 77 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, strada Diamant nr. 8E, identificat cu I.E. 107330, (teren împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, fără acces la drum public, prețul minim de pornire a vânzării este de 145 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 158 din 27 iulie 2021 și nr. 288 din 26 noiembrie 2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.4 imobil teren în suprafață de 49 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, strada Diamant nr. 8D, identificat cu I.E. 107175, (teren împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 144 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 157 din 22 iulie 2021 și nr. 289 din 26 noiembrie 2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.5 imobil teren în suprafață de 153 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Doctor Cantacuzino, lot 1778 partial din parcelarea Movilă Techirghiol, identificat cu I.E. 107015, (teren împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 79 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 154 din 22 iulie 2021 și nr. 290 din 26 noiembrie 2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.6 imobil teren în suprafață de 145 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, strada Bucovinei colt cu strada Traian, identificat cu I.E. 107506, (teren împrejmuit ocupat de o construcție, împrejmuirea și construcția nu fac obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 139 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 119 din 31 mai 2021 și nr. 291 din 26 noiembrie 2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.7 imobil teren în suprafață de 59 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Mihai Eminescu nr. 6B, lot 2820 parțial din parcelarea Movilă Techirghiol, identificat cu I.E. 104000, (teren împrejmuit fără acces la drum public, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 63 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 14 din 31 ianuarie 2020, nr. 154 din 30 iulie 2020 și nr. 295 din 26 noiembrie 2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.8 imobil teren în suprafață de 8 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Petru Rareș nr. 19 D, identificat cu I.E. 107441, (teren împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, fără acces la drum public, prețul minim de pornire a vânzării este de 59,50 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 110 din 31 mai 2021 și nr. 296 din 26 noiembrie 2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.9 imobil teren în suprafață de 44 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Ioan Vodă cel Cumplit nr. 24C, identificat cu I.E. 107445, (teren împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, se va asigura servitute pentru imobilele învecinate, prețul minim de pornire a vânzării este de 54 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 159 din 22 iulie 2021 și nr. 324 din 17 decembrie 2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.10 imobil teren în suprafață de 235 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Mihai Eminescu, identificat cu I.E. 104593, (teren delimitat, delimitarea nu face obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 133 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 202 din 19 august 2021 și nr. 5 din 31 ianuarie 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.11 imobil teren în suprafață indiviză de 191 mp care face parte din terenul în suprafață totală de 325 mp (311,24 mp din măsuratori) care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Dezrobirii , întreg imobilul fiind identificat cu nr. cadastral 414s și înscris în cartea funciara 101885, (întreg terenul este împrejmuit și amenajat, pe acesta se află o construcție, construcția, împrejmuirea și amenajările nu fac obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 131 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 170 din 30 iulie 2020 și nr. 4 din 31 ianuarie 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.12 imobil teren în suprafață indiviză de 300 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Sirius nr. 20, lotul 721 din parcelarea Tuzla Techirghiol, identificat cu I.E. 107439 (prețul minim de pornire a vânzării este de 45,60 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 231 din 22 decembrie 2020, nr. 74 din 29 aprilie 2020 și nr. 54 din 28 februarie 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.13 imobil teren în suprafață indiviză de 300 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Sirius nr. 1, lotul 781 din parcelarea Tuzla Techirghiol, identificat cu nr. cadastral 773 și înscris în cartea funciara 104369, (terenul este afectat de de o conducta RAJA, conducta nu face obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 45 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 231 din 22 decembrie 2020, nr. 76 din 29 aprilie 2021 și nr. 53 din 28 februarie 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare verbală.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud, începând cu data de 14 martie 2022.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 110 lei/exemplar, care se achita la casierie.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28/03/2022, ora 16.00

4. Informaţii privind ofertele: Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile cerute ofertanților, precum și durata prin care ofertanții rămân angajați prin termenii ofertei lor, vor fi conforme cu prevederile instrucțiunilor pentru ofertanți.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 06/04/2022, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, la Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar, conform caietului de sarcini.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 07 aprilie 2022, ora 11:00 în sala de ședințe a Consiliului Local, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios și administrativ fiscal, Constanța, Strada Traian, nr.31, tel. 0241606597, int. 247, Fax: 0241617413, E-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro

Anunțul curent face parte din : Licitatii Imobiliare
Sari la conținut