ANUNT NR. 27645 DIN 09.10.2023

1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Eforie, str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, judeţul Constanța, telefon 0241748149, fax 0241748979 , email secretariat@primariaeforie.ro

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie vândute:
2.1. imobil teren în suprafață de 60 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Republicii prin alee de acces nr. F.N., identificat cu I.E. 107698, (terenul este ocupat de construcții anexă, acestea nu fac obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 71 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 172 din 31 iulie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019
2.2. imobil teren în suprafață de 74 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Vlad Tepes nr. 2, identificat cu I.E. 107411, (terenul este împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 122 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 173 din 31 iulie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
2.3. imobil teren în suprafață de 597 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Arges nr. 33, identificat cu I.E. 107760, (prețul minim de pornire a vânzării este de 50 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 175 din 31 iulie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
2.4. imobil teren în suprafață de 290 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, bd. Ovidiu nr. 16A, identificat cu I.E. 103908, (pe acest se va asigura servitute de trecere pentru imobilul cu I.E. 103418, prețul minim de pornire a vânzării este de 339 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 177 din 31 iulie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
2.5. imobil teren în suprafață de 269,70 mp (269 mp din masuratori) care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Vasile Alecsandri F.N., identificat cu I.E. 101980, (pe acest se va asigura servitute de trecere pentru imobilul cu I.E. 101981, prețul minim de pornire a vânzării este de 177 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 178 din 31 iulie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
2.6. imobil teren în suprafață de 140 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, bd. Tudor Vladimirescu, identificat cu I.E. 107816, (terenul este împrejmuit și ocupat de construcții care nu fac obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 481 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 219 din 31 august 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
2.7. imobil teren în suprafață de 161 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, strada Munteniei nr. F.N., identificat cu I.E. 107822, (terenul este parțial împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 160 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 245 din 29 septembrie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
2.8. imobil teren în suprafață de 120 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Dunarii nr. F.N., identificat cu I.E. 107834, (prețul minim de pornire a vânzării este de 161 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 247 din 29 septembrie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
2.9. imobil teren în suprafață de 303 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada 23 August F.N., identificat cu I.E. 107470, (terenul este împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 61 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 248 din 29 septembrie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
2.10. imobil teren în suprafață de 739 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada 23 August F.N., identificat cu I.E. 107469, (terenul este împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 67 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 249 din 29 septembrie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
2.11. imobil teren în suprafață de 513 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada 23 August F.N., identificat cu I.E. 100830, (conform extras de carte funciară de informare emisă de OCPI in dosarul 82236/2023 pentru acest imobil, acesta este afectat de un drept de folosință în favoarea unei societăți comerciale, prețul minim de pornire a vânzării este de 157 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 250 din 29 septembrie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
2.12. imobil teren în suprafață de 513 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada 23 August F.N., identificat cu I.E. 100825, ((conform extras de carte funciară de informare emisă de OCPI in dosarul 82236/2023 pentru acest imobil, acesta este afectat de un drept de folosință în favoarea unei societăți comerciale, prețul minim de pornire a vânzării este de 181 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 251 din 29 septembrie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
2.13. imobil teren în suprafață de 513 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada 23 August F.N., identificat cu I.E. 100826, ((conform extras de carte funciară de informare emisă de OCPI in dosarul 82236/2023 pentru acest imobil, acesta este afectat de un drept de folosință în favoarea unei societăți comerciale, prețul minim de pornire a vânzării este de 181 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 252 din 29 septembrie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
2.14. imobil teren în suprafață de 513 mp care aparține domeniului privat al orașului situat Orașul Eforie, localitatea în Eforie Nord, strada 23 August F.N., identificat cu I.E. 100827, ((conform extras de carte funciară de informare emisă de OCPI in dosarul 82236/2023 pentru acest imobil, acesta este afectat de un drept de folosință în favoarea unei societăți comerciale, prețul minim de pornire a vânzării este de 157 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 253 din 29 septembrie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
2.15. imobil teren în suprafață de 513 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada 23 August F.N., identificat cu I.E. 100828, ((conform extras de carte funciară de informare emisă de OCPI in dosarul 82236/2023 pentru acest imobil, acesta este afectat de un drept de folosință în favoarea unei societăți comerciale, prețul minim de pornire a vânzării este de 169 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 254 din 29 septembrie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
2.16. imobil teren în suprafață de 513 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada 23 August F.N., identificat cu I.E. 100829, ((conform extras de carte funciară de informare emisă de OCPI in dosarul 82236/2023 pentru acest imobil, acesta este afectat de un drept de folosință în favoarea unei societăți comerciale, prețul minim de pornire a vânzării este de 157 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 255 din 29 septembrie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare verbală, Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud, județul Constanța.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud, județul Constanța, incepand cu 16.10.2023.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 110 lei/exemplar, care se achita la casierie.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 30.10.2023, ora 16.00

4. Informaţii privind ofertele: se regăsesc în documentația de atri.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 07.11.2023, ora 16.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, la Registratură.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar, conform documentației de atribuire.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 09.11.2023, ora 10:00, Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Avram Iancu nr. 2, în sala de ședințe

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios și administrativ fiscal, Constanța, Strada Traian, nr.31, tel. 0241606597, int. 247, Fax: 0241617413, E-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro

PRIMAR,
SERBAN Robert-Nicolae

SECRETAR GENERAL
PREOTEASA Gabriel

DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

DIRECTOR EXECUTIV
MANEA Daniel

Întocmit si redactat
Inspector NEGREA Claudiu

Anunțul curent face parte din : Licitatii Imobiliare
Sari la conținut