Anunt nr. 2442 din 01.02.2023

1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Eforie, str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, judeţul Constanța, telefon 0241748149, fax 0241748979 , email secretariat@primariaeforie.ro

 

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie vândute:

2.1. imobil teren în suprafață de 676 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Faleza nr. 10A, identificat cu I.E. 107662, ( prețul minim de pornire a vânzării este de 204 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 241 din 31 octombrie 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.2. imobil teren în suprafață de 326 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Progresului nr. 83, identificat cu I.E. 107614, (se va asigura acces pentru imobilul cu I.E. 101683, prețul minim de pornire a vânzării este de 108 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 242 din 31 octombrie 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.3. imobil teren în suprafață de 38 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Vlad Țepeș nr. 3B, identificat cu I.E. 107645, ( prețul minim de pornire a vânzării este de 95 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 243 din 31 octombrie 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.4. imobil teren în suprafață de 55 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, strada 23 August nr. 20N, identificat cu I.E. 107661, (terenul este afectat de o construcție care nu face obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 80 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 244 din 31 octombrie 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.5. imobil teren în suprafață de 22 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, strada 23 August nr. 20M, identificat cu I.E. 107563, (terenul este afectat de o construcție care nu face obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 77 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 245 din 31 octombrie 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.6. imobil teren în suprafață de 16 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, strada 23 August nr. 12B, identificat cu I.E. 107637, (terenul este ocupat de o constructie care nu face obiectul vanzarii, prețul minim de pornire a vânzării este de 80 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 246 din 31 octombrie 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.7. imobil teren în suprafață de 300 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, strada Mihail Sadoveanu, identificat cu I.E. 107535, (prețul minim de pornire a vânzării este de 101 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 247 din 31 octombrie 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.8. imobil teren în suprafață de 33 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Mugurilor, identificat cu I.E. 107673, (terenul este parțial împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 110 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 248 din 31 octombrie 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.9. imobil teren în suprafață de 56 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, strada Matei Basarab, identificat cu I.E. 107723, (prețul minim de pornire a vânzării este de 95 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 273 din 29 noiembrie 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.10. imobil teren în suprafață de 172 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, strada aleea Belona Vraja Marii, identificat cu I.E. 107086, (face obiectul HCL 92/14.04.2022 prin care s-a aprobat instituirea unui drept de servitute de trecere pentru efectuarea de lucrări de construire în favoarea proprietarului imobilului cu I.E. 102223 pe perioada de valabilitate a autorizației de construire emisă conform Certificatului de Urbanism 326/20.09.2021, prețul minim de pornire a vânzării este de 472 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 294 din 21 decembrie 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.11. imobil teren în suprafață de 62 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, strada aleea Belona Vraja Marii, identificat cu I.E. 107076, (face obiectul HCL 92/14.04.2022 prin care s-a aprobat instituirea unui drept de servitute de trecere pentru efectuarea de lucrări de construire în favoarea proprietarului imobilului cu I.E. 102223 pe perioada de valabilitate a autorizației de construire emisă conform Certificatului de Urbanism 326/20.09.2021, prețul minim de pornire a vânzării este de 213 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 295 din 21 decembrie 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.12. imobil teren în suprafață de 127 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, strada aleea Belona Vraja Marii, identificat cu I.E. 106745, (pe acest teren se va asigura servitute de trecere pentru imobilul cu I.E. 102091, prețul minim de pornire a vânzării este de 411 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 302 din 21 decembrie 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.13. imobil teren în suprafață de 50 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, strada aleea Belona Vraja Marii, identificat cu I.E. 106721, (pe acest teren se va asigura servitute de trecere pentru imobilul cu I.E. 102091, prețul minim de pornire a vânzării este de 340 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 304 din 21 decembrie 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare verbală, Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud, județul Constanța.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud, județul Constanța.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 110 lei/exemplar, care se achita la casierie, incepand cu 14 februarie 2023.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.03.2022, ora 16.00

 

4. Informaţii privind ofertele: se regăsesc in caietul de sarcini.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 15.03.2023, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, la Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar, conform caietului de sarcini.

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16.03.2023, ora 11:00, Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Avram Iancu nr. 2, în sala de ședințe

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios și administrativ fiscal, Constanța, Strada Traian, nr.31, tel. 0241606597, int. 247, Fax: 0241617413, E-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro

Anunțul curent face parte din : Licitatii Imobiliare
Sari la conținut