ANUNT Nr. 22127 din 11.08.2023

1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Eforie, str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, judeţul Constanța, telefon 0241748149, fax 0241748979 , email secretariat@primariaeforie.ro

 

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie vândute:

2.1. imobil teren în suprafață de  16 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, strada 23 August nr. 12B, identificat cu I.E. 107637, (terenul este ocupat de o construcție care nu face obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 80 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 246 din 31 octombrie 2022, a Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 51 din 30 martie 2023, a Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 54 din 10.04.2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.2 imobil teren în suprafață de  100 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Siretului nr. F.N., identificat cu I.E. 107656, (prețul minim de pornire a vânzării este de 55 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 74 din 26 aprilie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.3 imobil teren în suprafață de  214 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Pluto nr. 1, identificat cu I.E. 107722, (terenul este ocupat de o construcție care nu face obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 95 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 75 din 26 aprilie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.4 imobil teren în suprafață de  32 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Carmen Sylva nr. 25B, identificat cu I.E. 107624, (terenul este ocupat de construcții anexă care nu fac obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 113 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 107 din 30 mai 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.5 imobil teren în suprafață de  26 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, strada 23 August nr. F.N., identificat cu I.E. 107815, (prețul minim de pornire a vânzării este de 137 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 139 din 29 iunie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.6 imobil teren în suprafață de  124 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, strada Cristal nr. F.N., identificat cu I.E. 107801, (prețul minim de pornire a vânzării este de 263 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 140 din 29 iunie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.7 imobil teren în suprafață de  91 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Ioan Voda cel Cumplit nr. F.N., identificat cu I.E. 107818, (terenul este împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 82 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 163 din 31 iulie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.8 imobil teren în suprafață de  74 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Vlad Tepes nr. 2, identificat cu I.E. 107411, (terenul este împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 122 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 173 din 31 iulie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare verbală, Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud, județul Constanța.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud, județul Constanța, incepand cu 21.08.2023.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 110 lei/exemplar, care se achita la casierie, incepand cu 21.08.2023.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 01.09.2023, ora 16.00

 

4. Informaţii privind ofertele: se regăsesc in caietul de sarcini.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.09.2023, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, la Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar, conform caietului de sarcini.

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 14.09.2023, ora 10:00, Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Avram Iancu nr. 2, în sala de ședințe

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios și administrativ fiscal, Constanța, Strada Traian, nr.31, tel. 0241606597, int. 247, Fax: 0241617413, E-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro

Anunțul curent face parte din : Licitatii Imobiliare
Sari la conținut