Anunt Consultare Publica

Primăria Orasului Eforie a initiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală și a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, privind actualizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Orașului Eforie, jud. Constanța 2014-2020.

Etapa consultării publice are loc in perioada 19 iulie 2016 – 18 august 2016.
Propunerea de actualizare a Strategiei de dezvoltare durabilă a Orașului Eforie, jud. Constanța 2014-2020 poate fi consultată la sediul Primariei Orașului Eforie din strada Progresului nr.1 Eforie Sud, la avizier sau pe site-ul Primariei www.primariaeforie.ro.
Persoanele interesate pot trimite propuneri, observaţii, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, prin inregistrarea adreselor la sediul Primariei Orașului Eforie din strada Progresului nr.1 Eforie Sud sau în format electronic pe adresa de e-mail secretariat@primariaeforie.ro până pe data de 18 august 2016.

Sedinta publica privind actualizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Orașului Eforie, judetul Constanța 2014-2020 va avea loc la data de 19 august 2016 ora 11,00 la sediul Centrul de relaţii cu publicul, Strada Avram Iancu, Eforie Sud,

Persoana de contact – Cecilia Cretu – Sef Serviciu Afaceri Externe si Protocol
tel: 0241/74.86.33 interior 140
email: secretariat@primariaeforie.ro

Anunțul curent face parte din : Informare Contribuabili Comunicate
Sari la conținut