Anunt Calificare

                                                                                                                                                             ANUNT

                  Primaria orasului Eforie, cu sediul in Eforie Sud, str. Progresului nr . 1, organizeaza in perioada 25-27.02.2015 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata de 5 luni de zile a unui post de expert consiliere in cadrul proiectului „Calificarea- O sansa pentru viitor!”. Depunerea dosarelor se face la secretariatul institutiei pana la data de 24.02.2015, ora 12.00.
Proba scrisa a concursului se va desfasura in data de 25.02.2015, ora 10.00, la sediul Primariei orasului Eforie, iar interviul va avea loc in data de 27.02.2015, ora 10.00 la acelasi sediu.

Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
-studii superioare in una din specialitatile: psihologie, pedagogie, sociologie;
-experienta de cel putin un an in activitatea de informare-consiliere in cadrul proiectelor europene finantate prin POSDRU;
-experienta profesionala minim 3 ani in domeniul studiilor de specialitate

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0241/748633, pers. de contact Lucia BURHOCH.


           Bibliografie

 1. H.G. nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pt. somaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
 3. H.G. nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Realizarea fişei de consiliere, interpretarea informaţiilor colectate ȋn cadrul activităţii de consiliere şi realizarea planului de carieră
 5. POSDRU 2007-2013 Ghidul solicitantului. Condiţii generale
 6. POSDRU 2007-2013 Ghidul solicitantului. Condiţii specifice. Cererea de propuneri de proiecte de tip Grant nr. 128, iunie 2013
 7. Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 46, privind grupurile țintă
 8. Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 62, privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finanțare nerambursabilă
 9. Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 73, privind documentele justificative din eşantion aferente fiecărei cereri de rambursare depuse în cadrul proiectelor grant/strategice finanţate din POSDRU 2007-2013
 10. Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 87, privind documentele justificative din eşantion aferente fiecărei cereri de rambursare depuse ȋn cadrul proiectelor grant/strategice finanţate prin POSDRU 2007-2013
 11. Legea 215/2001 – Legea Administratiei Publice

Anunțul curent face parte din : Comunicate
Sari la conținut