Anunt achizitie servicii salvamar

Nr. înreg. 12264/07.05.2019

 

A N U N Ţ

 

 

 

                     UAT Oraşul Eforie a demarat procedura simplificată proprie pentru achiziţia publică de servicii de salvare acvatică (cod CPV 752520000-7 servicii de salvare) şi posturi de prim ajutor (cod CPV 85100000-0 servicii de sănătate).

Anunţul pentru achiziţia publică a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice sub numărul ADV1076959/07.05.2019.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 17 mai 2019 ora 12.00.

Oferta va fi întocmită cu respectarea prevederilor din caietul de sarcini şi va însoţită de actele de identificare ale societăţii (CUI, statut, etc.). Ofertele se vor depune în plic închis la sediul Primăriei Oraşului Eforie din Eforie Sud, str. Progresului nr. 1.

Criteriul de atribuire al contractului este “cel mai bun raport calitate preţ”.

Relatii suplimentare se pot solicita la email secretariat@primariaeforie.ro, în scris la adresa Primăria Oraşului Eforie, Eforie Sud str. Progresului nr. 1 sau la telefon  0241748633 int. 141.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Download (PDF, 50KB)

Download (DOCX, 173KB)

Anunțul curent face parte din : Achizitii Publice
Sari la conținut