Anunt Achizitie Servicii de Paza

Nr. înreg. 21627/21.06.2018

UAT Oraşul Eforie a demarat procedura simplificată proprie pentru achiziţia publică de servicii de pază (cod CPV 79713000 – 5) şi de servicii de supraveghere (cod CPV 79714000-2).

Anunţul pentru achiziţia publică a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice sub numărul ADV1019661/21.06.2018

Data limită pentru depunerea ofertelor este 28 iunie 2018 ora 12.00.

Oferta va fi întocmită cu respectarea prevedereilor din caietul de sarcini şi va însoţită de actele de identificare ale societăţii (CUI, statut, etc.). Ofertele se vor depune în plic închis la sediul Primăriei Oraşului Eforie din Eforie Sud, str. Progresului nr. 1.

Criteriul de atribuire al contractului este “cel mai bun raport calitate preţ”.

Relatii suplimentare se pot solicita la email secretariat@primariaeforie.ro, în scris la adresa Primăria Oraşului Eforie, Eforie Sud str. Progresului nr. 1 sau la telefon 0241748633 int. 141.

Primăria Eforie

Download (DOCX, 173KB)

Anunțul curent face parte din : Achizitii Publice
Sari la conținut