Anunt

ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală,

a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare,

se stabileste organizarea sedintei publice in data de 27 iulie 2016, ora 12:00, la Centrul de relaţii cu publicul, Strada Avram Iancu, Eforie Sud, privind sustinerea  proiectului de investiţiiAMENAJAREA OBIECTIVULUI TURISTIC NATURAL DE UTILITATE PUBLICĂ – LACUL BELONA, ORAŞUL EFORIEde către entităţile implicate în dezvoltarea locală.

 

Fişa de proiect cu descrierea proiectului de investiţii poate fi consultată la sediul Primariei Orașului Eforie din strada Progresului nr.1 Eforie Sud, la avizier sau pe site-ul Primariei www.primariaeforie.ro pana pe data de 25 iulie 2016.

Propunerile, observaţiile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la proiectul de investiţii, se pot depune în scris la sediul Primariei Orașului Eforie din strada Progresului nr.1 Eforie Sud sau în format electronic pe adresa de e-mail secretariat@primariaeforie.ro până pe data de 25 iulie 2016.

 

În data de 27 iulie 2016, la Centrul de relaţii cu publicul, Strada Avram Iancu, Eforie Sud, se va organiza sedinta publică împreună cu entităţile implicate în dezvoltarea locală (structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri, etc.) privind finalizarea consultării publice şi a susţinerii cu investiţii ulterioare a proiectului “AMENAJAREA OBIECTIVULUI TURISTIC NATURAL DE UTILITATE PUBLICĂ – LACUL BELONA, ORAŞUL EFORIE”.

 

 

PRIMAR

SERBAN ROBERT NICOLAE

Anunțul curent face parte din : Informare Contribuabili
Sari la conținut